Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Puoltokäsittely

Puolto tehdään pääasiassa sähköisesti täytettyyn lomakkeeseen. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijan on mahdollista saada puolto JOO-hakemukselleen, mikäli seuraavat puoltokriteerit täyttyvät ja tiedekunta katsoo sen resurssiensa kannalta mahdolliseksi: 

 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Turun yliopistossa
 • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen kandidaatin (180 op) tai maisterin tutkintoon (120 op). Olemassa oleviin opintosuorituksiin lisätään mahdolliset puuttuvat kieliopinnot ja pääaineen syventävät opinnot. Mikäli näiden jälkeen tutkintoon jää tilaa, voidaan puolto myöntää.
 • Opiskelijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta Turun yliopistossa vähintään 50 opintopisteen opintosuoritukset.
 • Tiedekunta voi puoltaa vain yhtä sivuaineeksi soveltuvaa kokonaisuutta.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

käytetään sähköistä hakemusta

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltopäätöksen hakulomake siirtyy sähköisesti kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Turun yliopistolla on Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Ohjaajien yhteystiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Nimi: Susanna Niiniö, opintoneuvoja
 • Sijainti: Turku, Assistentinkatatu 5
 • Puhelin: (02) 333 8738
 • Sähköpostiosoite: eduopo@utu.fi
 • Nimi: Mari Broberg, opintopäällikkö
 • Sijainti: Turku, Assistentinkatu 5
 • Puhelin: (02) 333 8802
 • Sähköpostiosoite: mari.broberg@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ke 12–14 ja sopimuksen mukaan
 • Nimi: Pirjo Lehti, koulutussuunnittelija
 • Sijainti: Rauma, Seminaarinkatu 1
 • Puhelin: (02) 333 7145
 • Sähköpostiosoite: pirjo.lehti@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto ma 9-11, to 13-15 

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Nimi: Mari Broberg, opintopäällikkö
 • Sijainti: Turku, Assistentinkatu 5, 4. krs
 • Puhelin: (02) 333 8802
 • Sähköpostiosoite: mari.broberg@utu.fi
 • No labels