Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa JOO-opintoina kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot sekä erityispedagogiikassa perusopinnot ja aikuiskasvatustieteessä perus- ja aineopinnot tiedekunnan päättämin perustein. Lisäksi Rauman opettajankoulutuslaitoksessa voidaan suorittaa käsityökasvatuksen perus-, aine- ja syventävät opinnot ehdolla, että ryhmissä on tilaa. Opettajankoulutuslaitoksella ei voi JOO-opintoina suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja 60 op eikä opettajankoulutuslaitoksen (Turku ja Rauma) tarjoamia sivuaineita (lukuun ottamatta käsityökasvatuksen perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä yhteistyösopimuksiin sisältyvät opinnot). Tiedekunnan harkinnan mukaan voidaan tiedekunnassa suorittaa myös muita opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia JOO-opintoina.

Hakuajat JOO-opintoihin

pääsääntöisesti jatkuva haku; opintojen alkaminen otettava kuitenkin huomioon

Tiedekunta suosittaa että, opinnot aloitetaan syksyllä, koska opetussuunnitelma on laadittu niin, että ensin suoritetaan syyslukukauden opinnot ja sitten kevätlukukauden opinnot.

Opinto-oppaat

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas on osoitteessa http://www.edu.utu.fi/opiskelu/opinto-opas.html

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Ks. kohta 'Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista'.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

käytetään pääsääntöisesti sähköistä hakemusta

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava opintojaksojen alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta 

  • Nimi: Mari Broberg, opintopäällikkö 
  • Sijainti: Turku, Assistentinkatu 5, 4. krs
  • Puhelin: (02) 333 8802
  • Sähköpostiosoite: mari.broberg@utu.fi
  • No labels