Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Puoltokäsittely

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa, jota opiskelijan tulee hakea oman tiedekunnan opintopäälliköltä. Puoltoa ei saa odottaessa, sillä jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija voi hakea JOO-opinto-oikeutta muista yliopistoista sellaisiin opintoihin, joita ei voi opiskella Turun yliopistossa.
 • Haettavana olevat opinnot tulee sisältyä suoritettavan lääketieteen/hammaslääketieteen tutkinnon valinnaisiin opintoihin ja terveystieteiden tutkinnon sivuaineopintoihin. Puolto-oikeutta ei myönnetä yli tutkinnon minimilaajuuden meneviin opintoihin.
 • Syventäviä opintoja ja pro gradu --tutkielmaa tukevia opintoja varten on opintojen vastuu-henkilön/ohjaajan suosituksesta mahdollista saada puolto, vaikka tutkinnon minimilaajuus ylittyisi.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 40 opintoviikkoa opintoja TY:n lääketieteelli-sessä tiedekunnassa. Opinnoista tulee olla suoritettuna viimeisen vuoden ajalta vähintään 10 opintoviikkoa.
 • Erityistapauksissa ja riittävin perustein voidaan varadekaanin päätöksellä poiketa edellä mainituista kriteereistä

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 13, opintopäällikkö, Anita Toivola, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen opiskelija toimittaa itse hakulomakkeen kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Turun yliopistolla on Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Ohjaajien yhteystiedot

 • Nimi: Lääketieteen koulutus: opinto-ohjaaja
 • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
 • Puhelin: (02) 333 7397
 • Sähköpostiosoite: opo-laak@utu.fi
 • Nimi: Terveystieteiden maisterin tutkinto: opinto-ohjaaja
 • Sijainti: Sanitas, Lemminkäisenkatu 1, 3. krs
 • Puhelin: (02) 333 8411
 • Sähköpostiosoite: opo-hoitotiede@utu.fi
 • Nimi: Anita Toivola, opintopäällikkö, peruskoulutus
 • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
 • Puhelin: (02) 333 8407
 • Sähköpostiosoite: anita.toivola@utu.fi
 • Nimi: Raija Ahokas, peruskoulutus
 • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
 • Puhelin: (02) 333 8484
 • Sähköpostiosoite: raija.ahokas@utu.fi
 • Nimi: Outi Irjala, korkeakoulusihteeri, jatkokoulutus
 • Puhelin: (02) 333 8520
 • Sähköpostiosoite: outi.irjala@utu.fi

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Anita Toivola, opintopäällikkö, peruskoulutus
 • Puhelin: (02) 333 8407
 • Sähköpostiosoite: anita.toivola@utu.fi
 • Nimi: Outi Irjala, korkeakoulusihteeri, jatkokoulutus
 • Puhelin: (02) 333 8520
 • Sähköpostiosoite: outi.irjala@utu.fi
 • No labels