Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

JOO-opiskelijat rinnastetaan sivuaineopiskelijoihin.

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku (ellei hakuaikaa ole oppiaineen kohdalla erikseen mainittu). Hakemus on toimitettava kuitenkin viimeistään 1½ kuukautta ennen haettavien opintojen alkua.

Opinto-oppaat

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

  • Lääketieteellinen tiedekunta
  • Nimi: Anita   Toivola , opintopäällikkö, peruskoulutus 
  • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
  • Puhelin: (02) 333 8407 
  • Sähköpostiosoite: anita.toivola@utu.fi
  • Nimi: Outi Irjala, korkeakoulusihteeri, jatkokoulutus
  • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
  • Puhelin: (02) 333 8520
  • Sähköpostiosoite: outi.irjala@utu.fi
  • No labels