Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

JOO-opiskelijat rinnastetaan sivuaineopiskelijoihin.

Hakuajat JOO-opintoihin

JOO-hakemus on toimitettava samoja määräaikoja noudattaen kuin sivuaineopinto-oikeushakemuksetkin. Hakuajat löytyvät opinto-oppaasta.

Opinto-oppaat

Sivuaineopintotarjonta

Lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintokoulutus

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 13, 20014 Turun yliopisto.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

  • Lääketieteellinen tiedekunta
  • Nimi: opintopäällikkö Henriikka Salminen, peruskoulutus 
  • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
  • Puhelin: 050 3104 720
  • Sähköpostiosoite: henriikka.salminen@utu.fi
  • Nimi: koulutuspäällikkö Outi Irjala, tohtorikoulutus
  • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
  • Puhelin: 050 563 4662
  • Sähköpostiosoite: outi.irjala@utu.fi
  • No labels