Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään yksi kuukausi.

Puoltokäsittely

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. Opiskelijan tulee itse tarkistaa kohdeyliopiston hakuajat.

Varmista, että käytät sähköisessä palvelussa oikeaa hakemuslomaketta:

 • Åbo Akademin (ja muiden yliopistojen) opintoja varten valitaan aloitussivulta vaihtoehto "Hae JOO-oikeutta".
 • Turun ammattikorkeakoulun opintoihin haettaessa valitaan aloitussivulta "Ilmoittaudu sivuaine- ja verkosto-opintoihin" ja "Turun korkeakoulujen JOO-opiskelu".

 

HUOM! Turun yliopiston alla luetelluissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat opiskelijat saavat opinto-oikeuden Åbo Akademiin automaattisesti eikä erillistä JOO-hakemusta tarvitse tehdä. Näiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla on oikeus suorittaa opetussuunnitelmassa mainittuja tutkinto-ohjelmaan/pääaineeseen sisältyviä opintoja (ml. valinnaiset opinnot). Mikäli opiskelija haluaa opiskella Åbo Akademissa muita aineita tai kieliopintoja, tulee niihin kuitenkin hakea erikseen JOO-opinto-oikeutta.

 

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan osalta nämä tutkinto-ohjelmat ovat:

 

Alemmat tutkinto-ohjelmat 


 • geologia
 • tietojenkäsittelytieteet
 • tietotekniikka

 

Ylemmät tutkinto-ohjelmat

 

 • Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
 • Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)
 • Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)
 • Geologian tutkinto-ohjelma (FM)
 • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM)
 • Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
 • Digital Health and Life Sciences (FM ja DI)
 • Embedded Computing (DI)
 • Materials Science (FM)

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Tiedekunnassa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja (pää- tai sivuaineet) jossakin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tietyin edellytyksin.


JOO-opiskeluoikeutta voi hakea opiskelija, joka:
 • on voimassa oleva tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa
 • on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi
 • on suorittanut vähintään 60 op suoritettavaan tutkintoon sisältyviä opintoja (suoraan maisterivaiheeseen valittujen hakukelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti).

JOO-opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos:
 • vastaavia kursseja ei voi opiskella Turun yliopistossa
 • opinnot voidaan sisällyttää tutkinnon minimilaajuuteen (LuK/TkK 180 op, FM/DI 120 op)
 • opinnot ovat suoritettavan tutkinnon tutkintovaatimusten mukaisia.
 

Perustutkinto-opiskelijalle puolletaan yhteensä enintään 60 op muualla kuin Åbo Akademissa suoritettavia opintoja. JOO-opintoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa tai valmistumisen jälkeen.

Jatko-opiskelijoilla opintojen tulee sisältyä hyväksyttyyn opintosuunnitelmaan ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio suunnitelmasta. Tiedekunta ei puolla puutteellisia hakemuksia.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Jos oikeus JOO-opintoihin myönnetään, ilmoitetaan päätöksessä opinto-oikeuden kestoaika. Sinulla on oikeus osallistua vain niille opintojaksoille, joihin joustava opinto-oikeus on myönnetty. Opintoaika lasketaan myöntämisajankohdasta eteenpäin, eikä se keskeydy vaikka ilmoittautuisit poissaolevaksi. JOO-opinnoille ei myönnetä lisäaikaa. Opinto-oikeus päättyy viimeistään, kun valmistut Turun yliopistosta.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

 • Sähköisesti täytetty JOO-hakemus tulee automaattisesti tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten.
 • Jos haet yliopistoon, jossa ei ole käytössä sähköstä joopas-palvelua, täytyy sinun täyttää paperinen lomake ja palauttaa se tiedekunnan opintotoimistoon.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

 • Sähköisesti täytetty JOO-hakemus toimitetaan tiedekunnan käsittelyn jälkeen automaattisesti kohdeyliopistoon. Saat tiedon tiedekunnan päätöksestä sähköpostiisi.
 • Paperilomaketta käytettäessä tiedekunta lähettää puolletun hakulomakkeen suoraan kohdeyliopistoon ja kohdeyliopisto ilmoittaa sinulle päätöksestä. Jos tiedekunta ei puolla hakemusta, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

 • Åbo Akademissa suoritetut opinnot siirtyvät automaattisesti Turun yliopiston opintorekisteriin viisi kertaa vuodessa.
 • Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin.

Ohjaajien yhteystiedot

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat:

 • Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintoneuvojat
 • Sijainti: Quantum (2. krs), Yliopistonmäki (klo 9-15)
 • Sähköpostiosoite: opo-ml(at)utu.fi

 

Jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

 • Nimi: Sanna Ranto, koulutuspäällikkö
 • Sijainti: Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10
 • Puhelin: 050 325 4448
 • Sähköpostiosoite: sanna.ranto(at)utu.fi
 • No labels