Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Muiden yliopistojen ja turkulaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) lähes kaikille tiedekunnan tarjoamille opintojaksoille. 

Hakuajat JOO-opintoihin

JOO-opintoihin on jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintokokonaisuuden tai kurssin alkamista. Hakemukseen on merkittävä kaikkien haettavien opintojaksojen nimi ja tunnus. Tarvittavat tiedot löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta. 

Opinto-oppaat

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opinto-opas

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Opiskeluoikeus myönnetään opetuksen järjestävän laitoksen harkinnan ja resurssien mukaan. Opiskelijalla on oltava riittävät perustiedot hakemalleen opintojaksolle. Pääsääntöisesti JOO-opintoihin ei ole erillistä hakua, mutta joidenkin kurssien osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan. 

  • Biologian aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on erillinen haku.
  • Maantieteen aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on erillinen haku ja myös muiden sivuainekokonaisuuksien opiskeluoikeutta on haettava kirjallisesti. Yksittäisille kursseille voi hakea JOO-oikeutta ilman erillistä hakemusta. 
  • Ympäristötieteen opiskelijat valitaan syyslukukauden alussa järjestettävän kurssin suoritusten perusteella. 

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. Opiskeluoikeus myönnetään ainoastaan kotiyliopiston puoltamiin opintoihin ja niin pitkäksi aikaa, kun hakemusta on puollettu. Suoritusoikeus koskee vain niitä opintojaksoja, jotka mainitaan päätöksessä.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Hakeminen tapahtuu sähköisessä Joopas-palvelussa. Jos hakijan kotiyliopisto ei käytä sähköistä palvelua, tulee kotiyliopiston puoltama hakemus toimittaa postitse osoitteeseen: Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. 

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse ilmoittautua opiskelijaksi erikseen. Turun yliopiston opiskelijakeskus Disco toimittaa hyväksytyille ohjeet, miten aktivoida käyttäjätunnus, jonka avulla voi kirjautua opiskelijatietojärjestelmään ja ilmoittautua kursseille. Mikäli joustavaa opinto-oikeutta ei myönnetä, voi hakija silti anoa tiedekunnalta maksullista erillisopiskeluoikeutta.

Opiskelijan on itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat ja ilmoittauduttava kurssille opinto-oppaan ohjeiden mukaisesti.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opintojen päättyessä virallisen opintosuoritusotteen voi hakea tiedekunnasta tai opiskelijakeskus Discosta. Opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

  • Sijainti: Quantum (2.krs), Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto
  • Sähköpostiosoite: opo-ml(at)utu.fi
  • No labels