Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Puoltokäsittely

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa, jota opiskelijan tulee hakea oman tiedekunnan opintopäälliköltä. Puoltoa ei saa odottaessa, sillä jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa. Opiskelijan tulee itse tarkistaa kohdeyliopiston hakuajat.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijan JOO-opintoina suoritettavia valinnaisia opintoja koskeva hakemus muissa yliopistoissa kuin Åbo Akademissa hyväksytään vain erityisen painavien syiden perusteella. Opiskelijan on mahdollista saada puolto JOO-hakemukselleen, mikäli seuraavat puoltokriteerit täyttyvät ja tiedekunta katsoo opinnot resurssiensa kannalta mahdolliseksi:

 1. Haettavat opinnot ovat sellaisia, joita vastaavia opintoja ei ole tarjolla Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa
 2. Opinnot tukevat opiskelijan muuta aineyhdistelmää ja työelämäsuuntautumista
 3. Opintojen tulee mahtua laskennallisesti tutkintoihin (ON 180 op ja/tai OTM 120 op). Puoltoa hakevan opiskelijan tulee ilmoittaa hakemuksessa kumpaan tutkintoon hän ensisijaisesti on aikonut sijoittaa ao. opinnot. 

Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan myös tiedekunnan yleisissä määräyksissä (luku 1.4.1) valinnaisten opintojen hyväksiluvulle asetetut ehdot. JOO-opintojen tulee aina soveltua sisällytettäväksi tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon.

Jatko-opiskelijan osalta puollot harkitaan tapauskohtaisesti.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Paperihakemusten toimitus: Opintopäällikkö Katja Arola, Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Käyntiosoite: Tiedekuntarakennus Calonia, Caloniankuja 3, Turku, 2. krs

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen opiskelija toimittaa itse hakulomakkeen kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin Puro-siirtopalvelun avulla tai käyttämällä Turun yliopiston intranetistä löytyvää hyväksilukemisen ohjetta ja sähköistä lomaketta.

Ohjaajien yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Katja Arola, opintopäällikkö
 • Sijainti: Calonia, Caloniankuja 3, 2. krs
 • Puhelin: 029 450 3962
 • Sähköpostiosoite: oik-opintopaallikko@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ke 12-14 (huone 2015)


 • Nimi: Riina Karskela, opintoneuvoja 
 • Sijainti: Calonia, Caloniankuja 3, 2. krs
 • Puhelin: 029 450 2543
 • Sähköpostiosoite: oik-opi@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ke ja to 12-14 (huone 2017)


Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta 


 • No labels