Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa JOO-opintoina seuraavia opintokokonaisuuksia ja --jaksoja:

 • Filosofia: perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot
 • Poliittinen historia: perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot
 • Psykologia: perusopinnot, aineopinnot (sivuaineopiskelijoille tarkoitetut - huom: Haettaessa aineopintojen oikeutta on oltava suoritettuna perusopinnot)
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot
 • Sosiaalityö: sosiaalitieteiden perusopinnot, sosiaalityön aineopinnot (sivuaineopiskelijoille tarkoitetut, suppea ja laaja sivuainekokonaisuus)
 • Valtio-oppi: perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot
 • Finnish-Nordic Society and Culture -kokonaisuus
 • History and Politics of European Integration -kokonaisuus
 • Kaupunkitutkimuksen opintoja
 • Monikulttuurisuuden opintoja
 • Aasia-opintoja
 • Evoluutiopsykologiaa

Lisätietoja tarjonnasta löytyy tiedekunnan verkkosivuilta. Opintojen sisällöt on kuvattu opinto-oppaassa.

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus tulee kuitenkin jättää viimeistään 1½ kuukautta ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.

Opinto-oppaat

Linkki: Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen opinto-opas.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Ks. kohta ’Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista’.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Sähköisen järjestelmän ulkopuolelta haettaessa: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Hanna Erola, opintopäällikkö
 • Sähköpostiosoite: hanna.erola(at)utu.fi
 • No labels