Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Bildkonstakademin erbjuder huvudsakligen studier i konstteori, allmän undervisning och enskilda konststudier som JOO-studier.

Sibelius-Akademin erbjuder huvudsakligen grupp- och föreläsningsundervisning som JOO-studier.

Teaterhögskolan erbjuder huvudsakligen kursutbudet vid Centret för gemensam undervisning (t.ex. teoristudier) som JOO-studier.

Konstuniversitetet ordnar också gemensam undervisning för alla tre akademier som man kan ansöka om JOO-studierätt till.

I undantagsfall kan man också bevilja studierätter till andra studier vid akademierna. Alla ansökningar behandlas individuellt.

Ansökningstider för JOO-studier

Vid Bildkonstakademin och Teaterhögskolan är ansökningstiden fortlöpande. JOO-ansökan ska lämnas in senast fyra veckor före studieperiodens undervisning börjar. Bildkonstakademins studieutbud för följande läsår ges ut på sommaren och ansökningstiden till kurserna börjar den 15.8. Teaterhögskolan ger ut höstterminens studieutbud den 15.5. och vårterminens studieutbud den 1.11.

Vid Sibelius-Akademin har man skilda ansökningstider för höst- och vårterminens studier. JOO-ansökningar till höstterminens studier ska lämnas in senast den 30.4. och till vårterminens studier senast den 31.10. Sibelius-Akademin ger ut hela läsårets studieutbud i mars.

Beslut på JOO-studierätter görs i vanliga fall inom en månad efter att ansökningstiden har tagit slut.

Studieguider

Bildkonstakademin: https://weboodi.uniarts.fi

Sibelius-Akademin:
Läroplaner https://www.uniarts.fi/sv/examensfordringar#Sibelius-Akademin
Tidtabeller https://weboodi.uniarts.fi

Teaterhögskolan (sök med ansvarig enhet ” Centret för gemensam undervisning”): https://weboodi.uniarts.fi

Konstuniversitetets gemensamma studier: https://weboodi.uniarts.fi (Studiehandböcker)

Kriterier för beviljande av studierätt

Studierätten kan beviljas ifall det finns plats i undervisningsgruppen och studeranden har tillräckliga färdigheter och motivation för att delta i undervisningen (nivåtest eller förhandsuppgift kan begäras vid behov).

Av studerande som söker till Bildkonstakademins utbildningsprogram krävs grundutbildning inom konst/gedigna studier i bildkonst. JOO-studerande från vetenskapsuniversitet utan bildkonstexamen kan utföra studier i konstteori och allmän undervisning.

Tid för vilken studierätt beviljas

Studierätten beviljas huvudsakligen för terminen/läsåret då undervisningen sker. Studierätten kan beviljas för upp till två läsår.

Studierätten gäller endast de studieperioder som beviljas. Den tar dock slut senast när studeranden utexamineras..

Adress som den förordade ansökan skickas till

En ansökan som har förordats vid hemuniversitetet överförs automatiskt till måluniversitetet i Joopas-webbtjänsten.

Att inleda JOO-studier

Studierna kan inledas huvudsakligen genast då studierätten har beviljats eller studieperioden i fråga börjar.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

JOO-studeranden beställer ett officiellt studieregisterutdrag från akademins studiebyrå efter att prestationen har registrerats i studieregistret (4 veckor efter att studieperioden har tagit slut). Studeranden själv lämnar in studieregisterutdraget till hemuniversitetet.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Allmänna frågor om JOO-studier vid Konstuniversitet kan riktas till adressen mobil(at)uniarts.fi. Kontaktpersonernas e-postadresser är fornamn.efternamn(at)uniarts.fi.

Bildkonstakademin

Johanna Mustonen
tfn 050 44 88 540
PB10, 00097 KONSTUNIVERSITETET

Sibelius-Akademin

Pilvi Järvinen
tfn 050 526 1964
PB 30, 00097 KONSTUNIVERSITETET

Teaterhögskolan

Anna Heikkilä
tfn 0400 792 083
PB 20, 00097 KONSTUNIVERSITETET

  • No labels