Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Tampereen yliopistossa opiskeltavat oppiaineet on esitelty yliopiston opiskelu-sivuilla. Yliopiston organisaatiouudistuksen myötä yliopiston tiedekunnat ja laitokset muodostavat vuoden 2011 alusta yhdeksän eri tieteenalayksikköä. Opetus järjestetään voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisesti lukuvuoden 2011--2012 loppuun asti (ks.  lisätietoja uudistuksesta ).

Teatterityön koulutusohjelman opintoihin, museologian, logopedian ja käännöstieteen (suomi) oppiaineisiin ei myönnetä joustavia opinto-oikeuksia. Psykologiassa ja sosiaalityössä myönnetään opinto-oikeuksia vain perusopintoihin. Tiedotusopissa myönnetään opinto-oikeuksia perus- ja aineopintojen opintokokonaisuuksiin mediakulttuurin ja viestinnän linjalle tutkielmaopintoja lukuunottamatta. Kasvatustieteiden yksikössä järjestettäviin opettajakelpoisuuksiin tähtääviin opintoihin (opettajan pedagogiset opinnot, varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) ei myönnetä JOO-opinto-oikeuksia. Avoimen yliopiston opintoihin ei myöskään myönnetä JOO-oikeuksia.

Tampereen yliopistoon haetaan ensisijaisesti sähköisen JOO-hakujärjestelmän kautta. Jos opiskelet sähköistä hakua käyttävässä yliopistossa, kirjaudu hakujärjestelmään osoitteessa haku.joopas.fi. Muiden kuin sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijat hakevat JOO-opintoihin  . Hakulomakkeita saa myös kaikista korkeakouluista. Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua hyvin hakulomakeohjeisiin.

Ansökningstider för JOO-studier

15.3.-16.4. Syksyn hakuaika julkaistaan myöhemmin. Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ja biolääketieteellisen teknologian yksikön JOO -opintoihin on jatkuva haku. Informaatiotieteiden yksikössä on jatkuva haku TAUCHI-IHTE - ja matematiikkayhteistyösopimuksen mukaisille TTY:n opiskelijoille

Studieguider

Tampereen yliopiston opinto-oppaat

Kriterier för beviljande av studierätt

Joustavia opinto-oikeuksia myönnetään yliopiston ja vastaanottavan yksikön resurssien mukaan. Opintoihin hyväksytään ensisijaisesti perus- ja aineopintoihin hakevia opiskelijoita. Syventäviin opintoihin ja yksittäisille kursseille JOO-opiskelijoita voidaan hyväksyä vain erityisistä syistä. Mikäli kursseille on ruuhkaa, oman yliopiston opiskelijat ovat etusijalla. Joissain oppiaineissa, kuten kieliaineissa, järjestetään lähtötasokokeet. Opinto-oikeus Tampereen yliopistossa koskee vain myönnettyjä opintoja.

Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa JOO-opiskelijat voivat suorittaa korkeintaan kaksi opintojaksoa. JOO-opiskelija voi osallistua jaksoissa tutoristuntoihin ja luennoille, mutta ei harjoitustöihin, vuorovaikutus- tai kliinisten taitojen opetukseen, koska näissä opinnoissa käsitellään potilasasioita. Opinnoista saatava opintopistemäärää on pienempi kuin jaksolle on opinto-oppaassa määritelty.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. JOO-opinto-oikeus päättyy myös kun opiskelijan tutkinnonsuorittamisoikeus kotiyliopistossa päättyy.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä hakujärjestelmässä  . Paperihakua käyttävien yliopistojen puolletut hakemukset toimitetaan osoitteella: Tieteenalayksikön nimi, 33014 Tampereen yliopisto.

Att inleda JOO-studier

Syyslukukaudella alkavien opinto-oikeuksien osalta hyväksymiskirjeet ja ilmoittautumisohjeet postitetaan kesäkuussa, kevätlukukaudella alkavien opinto-oikeuksien osalta joulukuussa. Joustava opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta, ja opinto-oikeutensa säilyttääkseen JOO-opiskelijan tulee ilmoittautua Tampereen yliopistoon lukuvuosittain. Lisätietoja ilmoittautumiskäytännöistä löytyy  aktuaarinkanslian kotisivuilta .

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opintojen päättyessä opiskelijan tulee pyytää aktuaarinkansliasta maksuton virallinen opintosuoritusote opintosuoritusten siirtämiseksi kotiyliopiston opintorekisteriin.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

 • Nimi: Tuija Puntanen, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: 03-3551 6266
 • Sähköpostiosoite: tuija.puntanen@uta.fi

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

 • Nimi: Maija Ohvo, opintosihteeri
 • Puhelin: (03) 3551 7980
 • Sähköpostiosoite: maija.ohvo@uta.fi

Informaatiotieteiden yksikkö

Kasvatustieteiden yksikkö

 • Nimi: Arja Tahvola, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: 0401901476
 • Sähköpostiosoite: arja.tahvola@uta.fi

Johtamiskorkeakoulu

 • Nimi: Inga Janka, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6269
 • Sähköpostiosoite: inga.janka@uta.fi
 • Lisätietoja: Kauppatieteiden hakemukset
 • Nimi: Kirsti Järvinen, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 7032
 • Sähköpostiosoite: kirsti.jarvinen@uta.fi
 • Lisätietoja: Hallintotieteiden hakemukset

Lääketieteen yksikkö

 • Nimi: Nina Pietilä, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6611
 • Sähköpostiosoite: nina.pietila@uta.fi

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö

 • Nimi: Marjatta Viilo, koulutussuunnittelija
 • Puhelin: (03) 3551 8979
 • Sähköpostiosoite: marjatta.viilo@uta.fi

Yhteiskunta- ja kuttuuritieteiden yksikkö

 • Nimi: Sari Haataja, koordinaattori
 • Puhelin: 0401909678
 • Sähköpostiosoite: sari.haataja@uta.fi

Kielikeskus

 • Nimi: Hanna Nurmi, amanuenssi
 • Puhelin: (03) 3551 6460
 • Sähköpostiosoite: hanna.nurmi@uta.fi

Terveystieteiden yksikkö

 • Nimi: Leena Nikkari, opintoasiain päällikkö
 • Puhelin: (03) 3551 6600
 • Sähköpostiosoite: leena.nikkari@uta.fi
 • No labels