Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Tiedekuntaan voi saada joustavan opinto-oikeuden samoin perustein kuin Turun yliopiston omat opiskelijat saavat kyseessä olevaan aineeseen sivuaineen opinto-oikeuden (opiskelijoita voidaan joutua karsimaan opetus- ja tilaresurssien rajallisuuden vuoksi). Sivuaineopintoihin hakeutumisen perusteet on kerrottu Erilliset opinnot ja sivuaineopinnot -oppaassa: http://www.hum.utu.fi/opiskelu/sivuaine/sivuaineet_ja_erilliset.html Opintojen sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa oppiaineiden kotisivuilta ja tiedekunnan opinto-oppaasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Ansökningstider för JOO-studier

Jatkuva haku, ellei hakuaikaa ole oppiaineen kohdalla erikseen mainittu. Esim. sivuainekokeita järjestetään kerran vuodessa syksyisin, jolloin haun tapahduttava ennen koetta. Opinto-oikeushakemuksen käsittelyyn on varattava noin kuukausi.

Studieguider

Erilliset opinnot ja sivuaineopinnot -opas, josta löytyy mm. sivuainekokeiden tiedot. http://www.hum.utu.fi/opiskelu/sivuaine/sivuaineet_ja_erilliset.html Humanistisen tiedekunnan opinto-opas. https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Kriterier för beviljande av studierätt

Muiden yliopistojen ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat saada tiedekuntaan JOO-oikeuden pääsääntöisesti samoin perustein kuin yliopiston omat opiskelijat saavat kyseessä olevaan aineeseen sivuaineen opinto-oikeuden. JOO-oikeus voidaan myöntää hakemuksen (ilman sivuainekoetta) perusteella niihin aineisiin, joihin yliopiston omilla opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Opinto-oikeuksia saatetaan joutua rajoittamaan resurssisyistä.

Niihin aineisiin, joissa opinto-oikeus on kiintiöity, valitaan joustavaa opinto-oikeutta hakevat sivuainekokeen perusteella.  JOO-opiskelijat osallistuvat samaan kokeeseen kuin sivuaineopiskelijatkin, ja hakemus (puoltoineen) on jätettävä tiedekuntaan ennen koetta. Opinto-oikeuden myöntämisestä päätetään sivuainekokeen jälkeen tiedekunnan kansliassa oppiaineen lausunnon pohjalta. Katso kunkin oppiaineen kohdalta erikseen vaadittavat edellytykset ja hakumenettely.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Jos opiskelijan kotiyliopisto ei ole mukana sähköisessä Joopas-hakujärjestelmässä, voidaan käyttää paperista hakulomaketta. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintoja koskevat ohjeet ja määräykset.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Humanistinen tiedekunta

  • Nimi: Sanna Mäkilä, opintopäällikkö
  • Sijainti: Horttokuja 2 20014 Turun yliopisto
  • Puhelin: (02) 333 5203
  • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
  • No labels