Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Suomea ulkomaalaisille --opetuksen alkeistason kursseja (tasot I ja II) ja japanin kielen kursseja ei tarjota lainkaan valtakunnallisina JOO-opintoina. Muille kielikursseille myönnetään opinto-oikeuksia vain, mikäli opetus- ja tilaresurssit sen sallivat. Käytännössä monet kielikurssit täyttyvät Turun yliopiston omista opiskelijoista, eikä niille mahdu JOO-opiskelijoita. Tiedekuntakohtainen kieltenopetus on tarkoitettu ensisijaisesti ko. tiedekuntien opiskelijoille. Muut voivat osallistua näille kursseille vain poikkeustapauksissa.

Katso tarkempia tietoja opinnoista  Turun yliopiston kielikeskuksen opinto-oppaasta.

Ansökningstider för JOO-studier

Hakuaika syyslukukauden 2011 kursseille päättyy 15.9.2011 ja kevätlukukauden 2012 kursseille 13.1.2012. Päätös opinto-oikeuden myöntämisestä/epäämisestä tulee vasta hakuajan päätyttyä ja kurssin alkamisen jälkeen riippumatta siitä, milloin hakemus on jätetty. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.

Studieguider

Kaikki Turun yliopiston kielikeskuksen opinto-oppaassa olevat tiedot löytyvät kielikeskuksen kotisivuilta: Turun yliopiston kielikeskus .

Kriterier för beviljande av studierätt

Kaikki kotiyliopistosta puollon saaneet JOO-opiskelijat otetaan JOO-opinnoiksi ilmoitetuille kursseille (ks. tarjottavat JOO-opinnot) mikäli ryhmissä on tilaa.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään vain kielikurssin keston ajaksi, yleensä yhdeksi lukukaudeksi.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Turun yliopiston kielikeskus, 20014 Turun yliopisto

Att inleda JOO-studier

Opiskelijan on itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään hyväksymispäätöksen perusteella.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Kielikeskus

  • Nimi: Katja Arola, amanuenssi
  • Sijainti: Horttokuja 2
  • Puhelin: (02) 333 5419
  • Sähköpostiosoite: katja.arola@utu.fi
  • No labels