Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Handläggning av förordande av ansökan

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa, jota opiskelijan tulee hakea oman tiedekunnan opintopäälliköltä. Puoltoa ei saa odottaessa, sillä jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

 • Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija voi hakea JOO-opinto-oikeutta muista yliopistoista sellaisiin opintoihin, joita ei voi opiskella Turun yliopistossa.
 • Haettavana olevat opinnot tulee sisältyä suoritettavan lääketieteen/hammaslääketieteen tutkinnon valinnaisiin opintoihin ja terveystieteiden tutkinnon sivuaineopintoihin. Puolto-oikeutta ei myönnetä yli tutkinnon minimilaajuuden meneviin opintoihin.
 • Syventäviä opintoja ja pro gradu --tutkielmaa tukevia opintoja varten on opintojen vastuu-henkilön/ohjaajan suosituksesta mahdollista saada puolto, vaikka tutkinnon minimilaajuus ylittyisi.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 40 opintoviikkoa opintoja TY:n lääketieteelli-sessä tiedekunnassa. Opinnoista tulee olla suoritettuna viimeisen vuoden ajalta vähintään 10 opintoviikkoa.
 • Erityistapauksissa ja riittävin perustein voidaan varadekaanin päätöksellä poiketa edellä mainituista kriteereistä

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta

Adress som ansökan om förord skickas till

Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 13, opintopäällikkö, Anita Toivola, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen opiskelija toimittaa itse hakulomakkeen kohdeyliopistoon.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Turun yliopistolla on Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamis-taan opinnoista.

Handledarnas kontaktuppgifter

 • Namn: Lääketieteen koulutus: opinto-ohjaaja
 • Adress: Kiinamyllynkatu 13
 • Telefonnummer: (02) 333 7397
 • E-postadress: opo-laak@utu.fi
 • Namn: Terveystieteiden maisterin tutkinto: opinto-ohjaaja
 • Adress: Sanitas, Lemminkäisenkatu 1, 3. krs
 • Telefonnummer: (02) 333 8411
 • E-postadress: opo-hoitotiede@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Namn: Anita Toivola, opintopäällikkö, peruskoulutus
 • Adress: Kiinamyllynkatu 13
 • Telefonnummer: (02) 333 8407
 • E-postadress: anita.toivola@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta 

 • Namn: Raija Ahokas, peruskoulutus
 • Adress: Kiinamyllynkatu 13
 • Telefonnummer: (02) 333 8484
 • E-postadress: raija.ahokas@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Namn: Soile Salonen, korkeakoulusihteeri, jatkokoulutus
 • Telefonnummer: (02) 333 8467
 • E-postadress: soile.salonen@utu.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Namn: Anita Toivola, opintopäällikkö, peruskoulutus
 • Telefonnummer: (02) 333 8407
 • E-postadress: anita.toivola@utu.fi
 • Namn: Soile Salonen, korkeakoulusihteeri, jatkokoulutus
 • Telefonnummer: (02) 333 8467
 • E-postadress: soile.salonen@utu.fi
 • No labels