Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään yksi kuukausi.

Handläggning av förordande av ansökan

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. Opiskelijan tulee itse tarkistaa kohdeyliopiston hakuajat.

Varmista, että käytät sähköisessä palvelussa oikeaa hakemuslomaketta:

 • Åbo Akademin (ja muiden yliopistojen) opintoja varten valitaan aloitussivulta vaihtoehto "Hae JOO-oikeutta".
 • Turun ammattikorkeakoulun opintoihin haettaessa valitaan aloitussivulta "Ilmoittaudu sivuaine- ja verkosto-opintoihin" ja "Turun korkeakoulujen JOO-opiskelu".

HUOM! Turun yliopiston alla luetelluissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat opiskelijat saavat opinto-oikeuden Åbo Akademiin automaattisesti eikä erillistä JOO-hakemusta tarvitse tehdä. Näiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla on oikeus suorittaa opetussuunnitelmassa mainittuja tutkinto-ohjelmaan/pääaineeseen sisältyviä opintoja (ml. valinnaiset opinnot). Mikäli opiskelija haluaa opiskella Åbo Akademissa muita aineita tai kieliopintoja, tulee niihin kuitenkin hakea erikseen JOO-opinto-oikeutta.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan osalta nämä tutkinto-ohjelmat ovat:

Alemmat tutkinto-ohjelmat 

 • geologia
 • tietojenkäsittelytieteet
 • tietotekniikka

Ylemmät tutkinto-ohjelmat

 • Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
 • Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)
 • Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)
 • Geologian tutkinto-ohjelma (FM)
 • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM)
 • Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (DI)
 • Digital Health and Life Sciences (FM ja DI)
 • Embedded Computing (DI)
 • Materials Science (FM)

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

 • Tiedekunnassa tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja (pää- tai sivuaineet) jossakin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tietyin edellytyksin.


  JOO-opiskeluoikeutta voi hakea opiskelija, joka:
  • on voimassa oleva tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
  • on ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi
  • on suorittanut vähintään 60 op suoritettavaan tutkintoon sisältyviä opintoja (suoraan maisterivaiheeseen valittujen hakukelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti).
  JOO-opiskeluoikeus voidaan myöntää, jos:
  • vastaavia kursseja ei voi opiskella Turun yliopistossa
  • opinnot voidaan sisällyttää tutkinnon minimilaajuuteen (LuK/TkK 180 op, FM/DI 120 op)
  • opinnot ovat suoritettavan tutkinnon tutkintovaatimusten mukaisia.
   

  Perustutkinto-opiskelijalle puolletaan yhteensä enintään 60 op muualla kuin Åbo Akademissa suoritettavia opintoja. JOO-opintoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa tai valmistumisen jälkeen.

  Jatko-opiskelijoilla opintojen tulee sisältyä hyväksyttyyn opintosuunnitelmaan ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kopio suunnitelmasta. Tiedekunta ei puolla puutteellisia hakemuksia.

Tid för vilken studierätt förordas

Jos oikeus JOO-opintoihin myönnetään, ilmoitetaan päätöksessä opinto-oikeuden kestoaika. Sinulla on oikeus osallistua vain niille opintojaksoille, joihin joustava opinto-oikeus on myönnetty. Opintoaika lasketaan myöntämisajankohdasta eteenpäin, eikä se keskeydy vaikka ilmoittautuisit poissaolevaksi. JOO-opinnoille ei myönnetä lisäaikaa. Opinto-oikeus päättyy viimeistään, kun valmistut Turun yliopistosta.

Adress som ansökan om förord skickas till

 • Sähköisesti täytetty JOO-hakemus tulee automaattisesti tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten.
 • Jos haet yliopistoon, jossa ei ole käytössä sähköstä joopas-palvelua, täytyy sinun täyttää paperinen lomake ja palauttaa se tiedekunnan opintotoimistoon.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

 • Sähköisesti täytetty JOO-hakemus toimitetaan tiedekunnan käsittelyn jälkeen automaattisesti kohdeyliopistoon. Saat tiedon tiedekunnan päätöksestä sähköpostiisi.
 • Paperilomaketta käytettäessä tiedekunta lähettää puolletun hakulomakkeen suoraan kohdeyliopistoon ja kohdeyliopisto ilmoittaa sinulle päätöksestä. Jos tiedekunta ei puolla hakemusta, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

 • Åbo Akademissa suoritetut opinnot siirtyvät automaattisesti Turun yliopiston opintorekisteriin viisi kertaa vuodessa.
 • Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin.

Handledarnas kontaktuppgifter

 • Sijainti: Opintotoimisto, Quantum 2. kerros
 • Sähköpostiosoite: opo-ml@utu.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat:

 • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintoneuvojat
 • Sijainti: Quantum (2. krs), Yliopistonmäki (klo 9-15)
 • Sähköpostiosoite: opo-ml(at)utu.fi

 Jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

 • Nimi: Sanna Ranto, koulutuspäällikkö
 • Sijainti: Maaherran makasiini, Henrikinkatu 10
 • Puhelin: 050 325 4448
 • Sähköpostiosoite: sanna.ranto(at)utu.fi
 • No labels