Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Muiden yliopistojen ja turkulaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijat voivat hakea joustavaa opinto-oikeutta (JOO) lähes kaikille tiedekunnan tarjoamille opintojaksoille.

Ansökningstider för JOO-studier

JOO-opintoihin on jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintokokonaisuuden tai kurssin alkamista. Hakemukseen on merkittävä kaikkien haettavien opintojaksojen nimi ja tunnus. Tarvittavat tiedot löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta. 

Studieguider

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan opinto-opas

Kriterier för beviljande av studierätt

Opiskeluoikeus myönnetään opetuksen järjestävän laitoksen harkinnan ja resurssien mukaan. Opiskelijalla on oltava riittävät perustiedot hakemalleen opintojaksolle. Pääsääntöisesti JOO-opintoihin ei ole erillistä hakua, mutta joidenkin kurssien osallistujamäärää voidaan joutua rajoittamaan. 

  • Biologian aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on erillinen haku.
  • Maantieteen aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on erillinen haku ja myös muiden sivuainekokonaisuuksien opiskeluoikeutta on haettava kirjallisesti. Yksittäisille kursseille voi hakea JOO-oikeutta ilman erillistä hakemusta. 
  • Ympäristötieteen opiskelijat valitaan syyslukukauden alussa järjestettävän kurssin suoritusten perusteella. 

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. Opiskeluoikeus myönnetään ainoastaan kotiyliopiston puoltamiin opintoihin ja niin pitkäksi aikaa, kun hakemusta on puollettu. Suoritusoikeus koskee vain niitä opintojaksoja, jotka mainitaan päätöksessä.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Hakeminen tapahtuu sähköisessä Joopas-palvelussa. Jos hakijan kotiyliopisto ei käytä sähköistä palvelua, tulee kotiyliopiston puoltama hakemus toimittaa postitse osoitteeseen: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. 

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse ilmoittautua opiskelijaksi erikseen. Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalvelut toimittaa hyväksytyille käyttäjätunnuksen, jonka avulla voi kirjautua opiskelijatietojärjestelmään ja ilmoittautua kursseille. Mikäli joustavaa opinto-oikeutta ei myönnetä, voi hakija silti anoa tiedekunnalta maksullista erillisopiskeluoikeutta.

Opiskelijan on itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat ja ilmoittauduttava kurssille opinto-oppaan ohjeiden mukaisesti.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opintojen päättyessä virallisen opintosuoritusotteen voi hakea opiskelija- ja hakijapalveluista. Opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin.

Handläggarnas kontaktuppgifter

  • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

    • Sijainti: Quantum (2.krs), Yliopistonmäki, 20014 Turun yliopisto
    • Sähköpostiosoite: opo-ml(at)utu.fi
  • No labels