Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Handläggning av förordande av ansökan

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa, jota opiskelijan tulee hakea oman tiedekunnan opintopäälliköltä. Puoltoa ei saa odottaessa, sillä jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa. Opiskelijan tulee itse tarkistaa kohdeyliopiston hakuajat.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

 • Perustutkinto-opiskelijan osalta puollot harkitaan tapauskohtaisesti. Aineopintotasoisia opintoja voidaan puoltaa, mikäli ne eivät sisällä päällekkäistä ainesta tiedekunnan omien aineopintojen kanssa.
 • Jatko-opiskelijan osalta puollot harkitaan tapauskohtaisesti.
 • JOO-opintoja ei kuitenkaan pääsääntöisesti puolleta, mikäli ko. opintoja voi suorittaa Turun yliopistossa tai mikäli tutkinnon laskennallinen minimilaajuus ylittyy näiden JOO-opintojen vuoksi.

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Adress som ansökan om förord skickas till

Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, Vänrikinkatu 2, 2. krs opintopäällikkö Irkka Mäkinen, 20014 Turun yliopisto

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen opiskelija toimittaa itse hakulomakkeen kohdeyliopistoon.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Turun yliopistolla on Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Handledarnas kontaktuppgifter

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Namn: Jessica  Naukkarinen, opinto-ohjaaja
 • Adress: Calonia, Vänrikinkatu 2, 2. krs
 • Telefonnummer: (02) 333 5514
 • E-postadress: oik-opi@utu.fi
 • Övrig information: Vastaanotto ti ja ke 12-14 ja to 13-17
 • Namn: Irkka Mäkinen, opintopäällikkö
 • Adress: Calonia, Vänrikinkatu 2, 2. krs
 • Telefonnummer: (02) 333 5501
 • E-postadress: irkka.makinen@utu.fi
 • Övrig information: Vastaanotto: ti ja ke 12--14

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Oikeustieteellinen tiedekunta 

 • Namn: Irkka  Mäkinen , opintopäällikkö
 • Telefonnummer: (02) 333 5501
 • E-postadress: irkka.makinen@utu.fi 
 • No labels