Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

a) Perustutkinto-opinnot  JOO-opintoina voidaan suorittaa enintään 16 ov aineopintoja (esim. neljä aineopintojen suppeaa kurssia) seuraavissa oppiaineissa (perusopintoja ja syventäviä opintoja ei voi suorittaa):

  • Siviilioikeuden pooli I: velvoiteoikeus 4 ov, esineoikeus 4 ov, kauppaoikeus 4 ov, työoikeus 4 ov, perhe- ja jäämistöoikeus 4 ov
  • Julkisoikeuden pooli II: valtiosääntöoikeus 4 ov, kansainvälinen oikeus ja eurooppaoikeus 4 ov, hallinto-oikeus 4 ov, finanssioikeus 4 ov, ympäristöoikeus 4 ov,
  • Rikos- ja prosessioikeuden pooli III: rikosoikeus 4 ov, prosessioikeus 5 ov, rikosten seuraamukset ja rikosprosessin erityispiirteet 3 ov
  • Oikeuden yleistieteiden pooli IV: oikeushistoria 3 ov, yleinen oikeustiede 3 ov, oikeussosiologia ja kriminologia 3 ov.

Aineopintojen laajentavia ja valinnaisia kursseja voidaan suorittaa vain siinä tapauksessa, että kursseilla on tilaa omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen.

b) jatko-opinnot:  JOO-sopimuksen perusteella voidaan suorittaa pääsääntöisesti enintään 15 ov (esim. cum laude approbatur- ja laudatur-arvosana + yksi yleisjakso) tiedekunnan oppiaineissa. Opinto-oikeuden myöntäminen harkitaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Perustellusta syystä hakijalle voidaan myöntää oikeus suorittaa opintoja yli 15 ov, mikäli tiedekunnan jatkotutkintotoimikunta puoltaa hakemusta. Hakijan on kotiyliopistonsa puollon lisäksi toimitettava tiedekunnalle selvitys pohjakoulutuksestaan ja tutkinnosta, johon opinnot halutaan liitettäväksi.

c) Turku Law School-kurssit:  Turku Law School -kursseja voidaan suorittaa enintään 24 ECTS = 16 ov (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät Turku Law School -kurssit).

Katso tarkempia tietoja opinnoista  Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta ja oppaasta Erilliset opinnot ja sivuaineopinnot 2006-2007.

Ansökningstider för JOO-studier

Jatkuva haku. Hakemus jätetään viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson alkua.

Studieguider

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Kriterier för beviljande av studierätt

Ks. kohta ’Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista’.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Oikeustieteellinen tiedekunta 

  • Namn: Irkka  Mäkinen , opintopäällikkö 
  • Telefonnummer: (02) 333 5501 
  • E-postadress: irkka.makinen@utu.fi
  • No labels