Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltohakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, syksyn haussa puoltohakemus tulee jättää kotiyliopistoon 10.10. ja kevään haussa 10.4. mennessä. Puoltoa ei voi hakea jälkikäteen.

Handläggning av förordande av ansökan

Opiskelijan tulee ennen hakemuksen jättämistä ottaa selvää kohdeyliopiston hakuohjeista ja siellä tarjolla olevista JOO-opinnoista. Kun opiskelija on jättänyt hakemuksensa perusteluineen kotiyliopiston opintotoimistoon 10.4. tai 10.10 mennessä, opintotoimisto toimittaa hakemuksen kohdeyliopistoon 30.4. tai 31.10. mennessä. Opintotoimisto liittää hakemukseen opintosuoritusotteen ja tutkintorakenteen/HOPSin ja välittää sen edelleen opiskelijan pääaineeseen puollettavaksi. Kun pääaine on puoltopäätöksensä tehnyt, opintotoimisto välittää hakemuksen kohdeyliopistoon, josta opiskelija saa vastauksen hakemukseensa n. kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Jos hakemus on puutteellinen, opintotoimisto pyytää opiskelijaa täydentämään sitä määräaikana. Täydentämiseen annetaan aikaa yksi viikko. Jos opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä hakemustaan, päätös tehdään hakemuksessa olevien tietojen perusteella. Täydennyspyyntö lähetetään opiskelijalle sähköpostitse.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

Puolto voidaan myöntää

 • vain läsnäolevalle opiskelijalle
 • pääsääntöisesti sellaisten oppiaineiden opinnoille, joita kotiyliopistossa ei ole tarjolla
 • opinnoille, jotka voidaan sisällyttää tutkinnon kokonaislaajuuteen
 • opiskelijalle, jolla on kotiyliopistossa näyttöä sekä yleisopintojen että pääaineen opintojen etenemisestä.
 • aikaisintaan toisen vuoden opiskelijalle
 • opinnoille, jotka tukevat opiskelijan tutkintorakennetta
 • sivuainelaajuuden muodostaville opinnoille

Opintosuunnitelman laatiminen : Opiskelijan tulee tehdä toisen vuosikurssin alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)/tutkintorakenne, johon haettavat JOO-opinnot sisältyvät. Kotiyliopisto liittää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)/tutkintorakenteen opiskelijan hakemukseen.

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeutta puolletaan enintään kahdeksi (2) lukuvuodeksi.

Adress som ansökan om förord skickas till

Turku:  Turun kauppakorkeakoulu, opintotoimisto, JOO-hakemus, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 TURKU

Pori:  Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Opintotoimisto, PL 170, 28101 PORI

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Jos pääaine on puoltanut opiskelijan hakemusta, opintotoimisto toimittaa hakemuksen kohdeyliopistoon, josta opiskelija saa vastauksen hakemukseensa 4-6- viikon kuluttua hakuajan päättymisestä/hakemuksen toimittamisesta. Jos pääaine ei ole puoltanut hakemusta, opiskelijalle ilmoitetaan siitä.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Katso ohjeet muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tutkintoon www-sivulta kohdasta KTK/KTM -opinnot, yleistä. Muualla suoritettujen opintojen arvosanaksi tulee kotiyliopiston rekisterissä hyväksytty (HYV).

Handledarnas kontaktuppgifter

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitos

 • Nimi: Anneli Terho, amanuenssi
 • Puhelin: (02) 333 9349
 • Sähköpostiosoite: anneli.terho@utu.fi

Johtamisen laitos

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

TuKKK, Porin yksikkö (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, liiketalouden tradenomien erillisvalinta)

 • Nimi: Anu Vaaraniemi, opintosuunnittelija
 • Puhelin: 050 520 0789
 • Sähköpostiosoite: anu.vaaraniemi@utu.fi

TuKKK, Porin yksikkö (hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma)

 • Nimi: Sini Lehto, suunnittelija
 • Puhelin: 050 442 0652
 • Sähköpostiosoite: sini.lehto@utu.fi

TuKKK, Porin yksikkö (luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma)

 • Nimi: Eeva Ylänen, koordinaattori
 • Puhelin: 050 520 0777
 • Sähköpostiosoite: eeva.ylanen@utu.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Turun kauppakorkeakoulu, ”kaikki hakemukset”

 • Nimi: Mira Larkia, ma. opintoasiainsihteeri
 • Puhelin: (02) 333 9206
 • Sähköpostiosoite: mira.larkia@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu, laskentatoimen pääaineopiskelijoiden hakemukset

Turun kauppakorkeakoulu, johtamisen ja organisoinnin, tietojärjestelmätieteen ja yrittäjyyden pääaineopiskelijoiden hakemukset

Turun kauppakorkeakoulu, markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan, taloussosiologian ja talousmaantieteen pääaineopiskelijoiden hakemukset

Turun kauppakorkeakoulu, taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien ja yritysjuridiikan pääaineopiskelijoiden hakemukset

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, ”kaikki hakemukset”

 • Nimi: Kaija Manner, opintoasiainsihteeri
 • Puhelin: 050 576 3105
 • Sähköpostiosoite: kaija.manner@utu.fi
 • No labels