Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

JOO-opinto-oikeutta ei voida myöntää opintojaksoille YLY Yritystoiminta ja tiimityöskentelytaidot, YLM Kvalitatiiviset menetelmäopinnot eikä kandidaatin- ja pro gradu --tutkielmatyöskentelyyn. Opinto-oikeutta ei myönnetä Turun kauppakorkeakoulun Avoimen yliopiston tarjonnassa oleviin opintojaksoihin eikä myöskään vain pääaineopiskelijoille tarkoitettuihin opintojaksoihin. Jos opintojakso on tarkoitettu vain pääaineopiskelijoille, siitä on maininta kyseisen opintojakson kohdalla opinto-oppaassa. Muihin jaksoihin myönnetään opinto-oikeuksia resurssitilanteen mukaan.

Turun yliopiston opiskelijoille ensisijainen kanava liiketaloustieteen sivuaineopintojen suorittamiseen on Turun yliopiston järjestämä ”Liiketaloustieteen perusopinnot”. Tästä kokonaisuudesta saat lisätietoja taloustieteen laitoksen sivuilta.

Japanin kielen opintojaksot järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Näille opintojaksoille otetaan vain kyseisten yliopistojen opiskelijoita, ja opintoihin ilmoittaudutaan suoraan japanin kielen opettajalle.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun kauppakorkakoulun opinto-oppaasta.

Ota yhteyttä opintotoimistoon (opintotoimisto@tse.fi, (02)333 9207) jos opiskelet jossakin seuraavista ohjelmista ja haluat suorittaa näihin ohjelmiin kuuluvia opintojaksoja: TUCS:n maisterikoulussa, European Studies Master’s Programme --ohjelmassa, Baltic Sea Economic Region --ohjelmassa, Aleksanteri-instituutissa, Matkailualan verkostoyliopistossa tai Tulevaisuuden tutkimuksen VerkostoAkatemiassa.

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

JOO-opinto-oikeutta ei voida myöntää opintojaksoon PYLY Johdatus liiketaloustieteisiin ja yliopisto-opintoihin eikä kandidaatin- ja pro gradu --tutkielmatyöskentelyyn. Opinto-oikeutta ei myönnetä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Avoimen yliopiston tarjonnassa oleviin opintojaksoihin. Muihin jaksoihin myönnetään opinto-oikeuksia resurssitilanteen mukaan. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ei myönnä opinto-oikeutta Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden järjestämiin opintojaksoihin.

Katso tarkempia tietoja opinnoista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön www-sivuilta , ks. kohdasta opinto-oppaat.

Ansökningstider för JOO-studier

Haku kaksi kertaa vuodessa: hakuaika päättyy 30.4. (syyslukukaudella alkavat opinnot) ja 31.10. (kevätlukukaudella alkavat opinnot).

Studieguider

Turun kauppakorkakoulun opinto-opas

Kriterier för beviljande av studierätt

 • Opinto-oikeuksia haetaan ja myönnetään opintojaksokohtaisesti. Opinto-oikeus voidaan hakea ja myöntää korkeintaan kahteen (2) aineeseen. Ainekohtainen laajuus voi olla enintään 25 opintopistettä.
 • Japanin kielen ja ”Liiketaloustieteen perusopinnot Turun yliopiston opiskelijoille” --opintoja ei lasketa mukaan kahden aineen rajoituksessa.
 • Jos hakemallesi opintojaksolle edellytetään aikaisempia opintoja, siitä on mainittu opinto-oppaassa kyseisen opintojakson kohdalla.
 • Syventäviin opintojaksoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia vain opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja ko. aineessa.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään enintään 2 lukuvuodeksi.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Hakemuksessa tulee olla liitteenä opintosuoritusote ja läsnäolotodistus. Jos opiskelija hakee joustavaa opinto-oikeutta kahteen aineeseen, liitteitä tulee olla kahdet.

 • Turku : Turun kauppakorkeakoulu, opintotoimisto, JOO-hakemus, Rehtorinpellonkatu 3, 20500 TURKU
 • Pori : Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Opintotoimisto, PL 170, 28101 PORI

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Turun kauppakorkeakoulu, ”kaikki hakemukset”

 • Nimi: Mira Larkia, ma. opintoasiainsihteeri
 • Puhelin: (02) 333 9206
 • Sähköpostiosoite: mira.larkia@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu, hakemukset laskentatoimen opintojaksoille

Turun kauppakorkeakoulu, hakemukset johtamisen ja organisoinnin, tietojärjestelmätieteen ja yrittäjyyden opintojaksoille

Turun kauppakorkeakoulu, hakemukset markkinoinnin, kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan, taloussosiologian ja talousmaantieteen opintojaksoille

Turun kauppakorkeakoulu, hakemukset taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien ja yritysjuridiikan opintojaksoille

 • Nimi: Anneli Terho, amanuenssi
 • Puhelin: (02) 333 9349
 • Sähköpostiosoite: anneli.terho@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu, hakemukset kielten opintojaksoille

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, ”kaikki hakemukset”

 • Nimi: Kaija Manner, opintoasiainsihteeri
 • Puhelin: 050 576 3105
 • Sähköpostiosoite: kaija.manner@utu.fi
 • No labels