Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Handläggning av förordande av ansökan

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa, jota opiskelijan tulee hakea oman tiedekunnan opintopäälliköltä. Puolto tehdään pääasiassa sähköisesti täytettyyn lomakkeeseen. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

 • Puollon voi saada seuraavilla perusteilla:
 • Oppiainetta tai opintokokonaisuutta ei voi opiskella Turun yliopistossa.
 • Opinnot eivät tule tutkintoon ylimääräisinä suorituksina.
 • Opiskelija on suorittanut pääaineestaan vähintään perusopinnot sekä vähintään yhden sivuaineen opinnot.
 • JOO-opinnot käytetään tiedekunnan tutkintoon.
 • Tiedekunta voi asettaa JOO-opintojen puolloille myös kiintiöitä.
 • Åbo Akademissa tapahtuvan JOO-opiskelun kriteerit ovat väljempiä.

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Adress som ansökan om förord skickas till

JOO-opinto-oikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella. Haettaessa niihin korkeakouluihin, jotka eivät ole mukana sähköisessä järjestelmässä, toimitetaan hakemus seuraavaan osoitteeseen: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Publicum, Assistentinkatu 7, opintopäällikkö Raija Roslakka, 20014 Turun yliopisto

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen hakemus siirtyy sähköisesti kohdeyliopistoon.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Turun yliopistolla on Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opinnoista opiskelijan on itse toimitettava virallinen opintosuoritusote tiedekunnalle.

Handledarnas kontaktuppgifter

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Maria Henninen, opintoneuvoja
 • Sijainti: Publicum, Assistentinkatu 7
 • Puhelin: (02) 333 5038
 • Sähköpostiosoite: opo-yht@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ma, ke ja to 12--14

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Raija Roslakka, opintopäällikkö
 • Puhelin: (02) 333 5361
 • Sähköpostiosoite: raija.roslakka@utu.fi
 • No labels