Child pages
  • Sähköinen virkailijan käyttöoikeuksien anomis- ja myöntämispalvelu (SPECS-193)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palvelun tila:Valmis

Palvelun nimi

Sähköinen virkailijan käyttöoikeuksien anomis- ja myöntämispalvelu

Palvelun kuvaus

Virkailija voi anoa sähköisen palvelun kautta käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjä voi hallinnoida käyttöoikeuksia (myöntäminen, poistaminen, muuttaminen, jatkaminen). Palvelun kautta saadaan myös käyttäjiä koskevat raportit. 

Tunniste (label)

SPECS-193

Vaatimukset

-

Palvelun käyttäjät

virkailijat ja sidosryhmät

Käyttöoikeusryhmät

Ylätason kuvaus ("proosa")

Sähköinen virkailijan käyttöoikeuksien anomis- ja myöntämispalvelu

Rautalankamallit

Rautalankakuvat, ks.Käyttäjähallinta (SPECS-200)

6b-kayttajahallinta-virkailija anoo kayttooikeuksia.pdf (16.5.2012)
6b-kayttajahallinta-virkailija seuraa anomuksen etenemista.pdf (16.5.2012)
pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia (22.5.2012)

kuvat täällä

Prosessikuvaukset

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> käyttäjähallinta_virkailijan_käyttöoikeuden_anominen

Käyttötapauskaaviot

käyttötapauskaavio

Tilakaaviot

Käyttöoikeuden tilakaavio (19.3.2012)

Käyttötapauskuvaukset

Tietomalli

OKMn QPR-portaali -> Käsitemalli -> Tietomalli -> Toimijatiedot

Koodistot

roolit, palvelut,  organisaatiot, ryhmät, koosteroolit

Liittyvät palvelut ja moduulit

 

Huomioita

Jira: SPECS-193