Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

RAKETTI-TUTKI-osahanke

RAKETTI-hankkeen TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen, huomioiden kunkin korkeakoulun omien ja korkeakoulujen välisten tarpeiden ohella myös OKM:n tekemä viranomaistiedon keräys. TUTKI-osahanke vastaa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallisuuden kehittämisestä ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kehitysprojektien valmistelun tukemisesta ja seurannasta tutkimuksen ja tutkimushallinnon näkökulmasta.


Error rendering macro 'google-calendar' : Invalid Google Calendar URL: <p><a class="external-link" href="https://www.google.com/calendar/embed?src=raketti.kalenteri@gmail.com&amp;ctz=Europe/Helsinki&amp;pvttk=b04d6c81b8f55bd3cd58c71ac736aae4&amp;gsessionid=OK" rel="nofollow">https://www.google.com/calendar/embed?src=raketti.kalenteri@gmail.com&amp;ctz=Europe/Helsinki&amp;pvttk=b04d6c81b8f55bd3cd58c71ac736aae4&amp;gsessionid=OK</a></p>
Navigate space
  • No labels