Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 50 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Ajankohtaista

  • Opiskelijavallinnat ja opintohallinto -asiantuntijaryhmän työpaja 3.4.2012 tuottaa ensimmäisen version yhteiseen tietoarkkitehtuuriin kuuluvista tiedoista eli tietovarantoon tuotavien tietojen rajaukset ja alustavat määritykset. Työpajassa kartoitetaan myös alustavasti tietohin liittyvät koodistot ja aikataulut ("vuosikello"). Työpajan materiaalit (2.4.2012)
  • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)
  • 26.3.2012 Projektin ohjausryhmän ensimmäinen kokous (24.2.2012)
  • Asiantuntijaryhmien seuraavat kokoukset sovittu (6.3.2012): 
  • Projektin tehtävien hallinnan (Jira-tiketit) asioiden näkyminen on muutettu HAKA-kirjautumista vaativaksi, jotta spämmääjien hakuropotit eivät löydä esimerkiksi sähköpostiosoitteita, joita tehtävissä esiintyy (6.3.2012)
  • RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. (7.2.2012)
  • Wiki-alue www.csc.fi/virta muutettu julkiseksi. Projektisuunnitelman luonnos on alueella ja ensimmäiset linkit avattu Jira-tehtävien hallintaan. (7.2.2012)

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

ALUEEN SISÄLTÖ
  • No labels