Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Universiteten fastställer sitt utbud av JOO-kurser läsårsvis. Alla studier kan inte avläggas som JOO-kurser. Läs universitetens allmänna anvisningar för JOO-studierna. I studiehandböckerna hittar du närmare uppgifter om undervisningens innehåll. Bildkonstakademin, Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Teaterhögskolan JOO-studier hittar du studiehandböckerna.

De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har fört in uppgifterna i webbtjänsten.


Försvarshögskolan

Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Helsingfors universitet, språkcentret
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Sibelius-Akademin 

Svenska handelshögskolan

Tammerfors tekniska universitet 

Tammerfors universitet

 Vasa universitet

Villmanstrands tekniska universitet

 Åbo Akademi 

Åbo universitet, humanistiska fakulteten
Åbo universitet, juridiska fakulteten
Åbo universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Åbo universitet, medicinska fakulteten
Åbo universitet, pedagogiska fakulteten
Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten
Åbo universitet, språkcentret
Åbo universitetet, Åbo handelshögskola

Örtra Finlands Univesitetet 
  • No labels