Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Med nätverksstudier avses de kurser och studiehelheter som universitetsnätverken erbjuder. Utbudet är ofta mång- eller tvärvetenskapligt eller så innehåller det undervisning som enskilda universitet inte erbjuder. En stor del av undervisningen sker över nätet.

Obs! Nätverksstudierna är ofta öppna för alla universitetsstuderade, men det kan finnas nätverksvisa begränsningar för avläggandet av vissa kurser. Närmare information finns på nätverkens egna sidor.

Nätverk inom humaniora

Agricola – Finlands historienätverk 

Undervisningsnätverket för historia 

KIT – Nätverket för undervisning i språkteknologi

Det virtuella universitetet för litteraturvetenskap

Nätverket för kulturforskning

MOVE - Musikundervisning på nätet

Språkcenternätverket för universiteten i Finland 

Nätverk inom medicin och hälsovetenskap

LATE – Nätverket för kvalitativ hälsoforskning 

Hälsovetenskapernas universitetsnätverk

Nätverk inom matematik och naturvetenskaper

Det virtuella universitetet för geoinformatik 

MatTaFi – Datorstödd matematikundervisning 

Nätverk för grundkurser i programmering

Nätverksprojektet för matematisk modellering 

OSCu – Undervisning i programmeringsteknik 

Det virtuella universitetsnätverket för organisk kemi 

Tvärvetenskapliga nätverk

Asianet.fi – Universitetens och yrkeshögkolornas Asien-nätverk 

Connet – Undervisningsnätverket för kognitionsvetenskap och kognitiv teknologi

Nätverksuniversitetet för turismforskning i Finland (pdf på svenska)

Nätverksuniversitetet i semiotik

  • No labels