Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 63 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Ajankohtaista

 • Tietoarkkitehtuurin pääkohtien käsittely jatkuu opiskelijavalinnat ja opintohallinto -asiantuntijaryhmän kokouksessa 16.5.2012, jonka jälkeen tietoarkkitehtuuriluonnoksen pääkohdat eli tietovarantoon sisältyvät tiedot viedään ohjausryhmän käsittelyyn  25.5.2012. Ohjausryhmän päättämällä tavalla tietoarkkitehtuurin pääkohtien luonnos valmistellaan korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien lausuttavaksi kesä-syyskuulle. (15.5.2012)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt korkeakouluille pyynnön nimetä korkeakoulun yhteyshenkilön RAKETTI-VIRTA-projektin toteutukseen liittyen 31.5.2012 mennessä. Nimeämispyyntö. (15.5.2012)
 • Tietovarannon tietosisällön rajaus jatkuu toisella kommenttikierroksella, jossa kommentit pyydetään 15.5.2012 mennessä. Sidosryhmien asiantuntijoilta pyydetään vastauksia, kommentteja tai lisäkysymyksiä ensimmäisen kierroksen käsittelyn pohjalta syntyneeseen kysymysluetteloon (9.5.2012)
 • Projektin ohjausryhmän toinen kokous 4.5.2012 (3.5.2012)
 • Projektin viestintä- ja sidosryhmäsuunnitelmaa tarkennetaan ydinviesti- ja kohderyhmäanalyysillä (26.4.2012)
 • Ensimmäiset kommentit tietosisällöstä saatu (25.4.2012)
 • Tietovarantoon tuotavat tiedot rajattu, luonnos kommentoitavana 25.4.2012 saakka (10.4.2012)
 • Yhteisen tietoarkkitehtuurin toteutusvaiheen suunnitelma (2.4.2012)
 • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)
 • Asiantuntijaryhmien seuraavat kokoukset sovittu (6.3.2012): 
 • Projektin tehtävien hallinnan (Jira-tiketit) asioiden näkyminen on muutettu HAKA-kirjautumista vaativaksi, jotta spämmääjien hakuropotit eivät löydä esimerkiksi sähköpostiosoitteita, joita tehtävissä esiintyy (6.3.2012)
 • RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. (7.2.2012)
 • Wiki-alue www.csc.fi/virta muutettu julkiseksi. Projektisuunnitelman luonnos on alueella ja ensimmäiset linkit avattu Jira-tehtävien hallintaan. (7.2.2012)

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

ALUEEN SISÄLTÖ
 • No labels