Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttötapauksen tila:Valmis

Rautalankamallit

6b-koosteroolien hallinta-2012-06-29.pdf (keskeneräinen työskentelydokumentti, 29.6.2012)

 

Aiemmat versiot: täällä.

Tunniste

 

Käyttötapauksen nimi

pääkäyttäjä ylläpitää koosterooleja

Prosessi

 

Toimijat

pääkäyttäjä (virkailija)

Tarkoitus

Pääkäyttäjä ylläpitää (muokkaa, luo uuden, poistaa) koosterooleja.

Esiehdot

Pääkäyttäjä on kirjautunut palveluun ja hänellä on oikeuden ylläpitää koosterooleja.

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

1. Pääkäyttäjä painaa "luo uusi koosterooli"
2. Pääkäyttäjä antaa koosteroolille nimen
3. Pääkäyttäjä valitsee koosterooliin palvelut
4. Pääkäyttäjä määrittää kullekin palvelulle oikeustason (CRUD)
5. Pääkäyttäjä määrittelee keille kaikille koosterooli näkyy (ja on sitä kautta käytettävissä)
6. Pääkäyttäjä tallentaa uuden koosteroolin
7. Järjestelmä kysyy "oletko aivan varma"
8. Pääkäyttäjä hyväksyy tallennuksen
9. Järjestelmä luo uuden koosteroolin pääkäyttäjän määrittelyn mukaisesti
10. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta luomisesta

Vaihtoehtoinen työnkulku

1a1. Pääkäyttäjä etsii koosteroolin (palvelun, oikeustason, tekijän, nimen, koosteroolin näkyvyyden perusteella)
1a2. Pääkäyttäjä valitsee koosteroolin käsitellyyn
1a3. Pääkäyttäjä muokkaa palveluita (lisää / poistaa)
1a4. Pääkäyttäjä muokaa palveluitten oikeustasoja (CRUD)
1a5. Pääkäyttäjä tallentaa muutokset
1a6. Järjestelmä kysyy "oletko aivan varma" ja kertoo, kuinka monella virkalijalla kyseinen koosterooli on käytössä
1a7. Pääkäyttäjä hyväksyy muutokset
1a8. Järjestelmä päivittää koosteroolin tiedot ja käyttöoikeudet kaikille sitä käyttäville
1a9. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta tallennuksesta
1a10. Järjeslmä versioi koosteroolin muutoksen

1b1. Pääkäyttäjä etsii koosteroolin (palvelun, oikeustason, tekijän, nimen, koosteroolin näkyvyyden perusteella)
1b2. Pääkäyttäjä valitsee koosteroolin käsitellyyn
1b3. Pääkäyttäjä poistaa koosteroolin
1b4. Järjestelmä kysyy "oletko aivan varma" ja kertoo, kuinka monella virkalijalla kyseinen koosterooli on käytössä
1b5. Pääkäyttäjä hyväksyy muutokset
1b6. Järjestelmä päivittää koosteroolin tiedot ja käyttöoikeudet kaikille sitä käyttäville
1b7. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta poistosta
1b8. Järjestelmä arkistoi poistetun koosteroolin

Poikkeustilanteet

8. ja 1a7. ja 1b5. Pääkäyttäjä hylkää muutoksen, jolloin järjestelmä peruu muutokset eikä tallenna niitä.

Tiedot

koosterooli, palvelu, rooli, käyttöoikeus, käyttäjä

Erityisvaatimukset

1a Koosteroolin yhdteydessä tulee näyttää kuinka monella se on käytössä. Samasta kohtaa on myös päästävä tarkastelemaan henkilöitä, joilla koosterooli on käytössä. 

Huomioita