Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Akademiska studiefärdigheter (fi) | Nätkursen på tre studiepoäng har tagits fram inom projektet Verkosto-Vatti och är avsedd för dig som inleder eller planerar universitetsstudier.

Öppna universitetets rådgivning | De finländska öppna universitetens rådgivning ger allmäninformation om studier och lärande samt hjälpmedel för självbedömning.

IQ Learn | IQ Learn tillhandahåller information och stöd för dig som studerar på nätet och vill utveckla ditt lärande. Här finns fyra självbedömningstest, ett tutorpaket och en inlärningsdagbok. Tjänsten kräver inloggning.

Kielijelppi | Språkhjälpen | Webbguide om skriven och muntlig kommunikation för universitetsstuderande.

Skribentens ABC-kort (fi) | Nätbaserat studiematerial om skriftlig framställning och språkvård som hjälper dig att finslipa dina texter och studera textfärdigheter. | Producent: Virtuaalikielikeskus/universiteten

Kitkatta.net (fi) | Information om lärdomsprov, arbetspraktik och övergången till arbetslivet. | Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet, Tavastlands, Birkalands, Satakunda, Seinäjoki och Tammerfors yrkeshögskolor

Modell för undersökande lärande (fi) | Vanda fortbildningsinstitut vid Helsingfors universitet beskriver på sina sidor en modell för undersökande lärande och ger exempel på tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik och modellen för undersökande lärande.

Nättutor (fi) | Fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet tillhandahåller ett informationspaket om lärande. Här behandlas bland annat lärande, lärandemiljöer, lärandehandledning, lärandeteorier, bedömning av lärande, nätstudier, studieplanering, självbedömningstest.

På väg mot att bli magister (fi) | Helsingfors universitets och dess studentkårs verlevnadsguide fördig som arbetar med pro gradun.

  • No labels