Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 56 Next »

Tervetuloa joustavan opiskelun Joopas-palveluun!

Joustavan opiskelun Joopas-palvelusta löydät tietoa erilaisista mahdollisuuksista liittää tutkintoosi opintoja muista yliopistoista. Palvelu tarjoaa tietoa joustavan opiskelun mahdollisuuksista, opintotarjonnasta sekä ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Palvelu on suunnattu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

Joopas-palvelu auttaa esimerkiksi silloin, jos pohdit seuraavanlaisia kysymyksiä:

  • Miten pääaineesi rinnalle voisi lisätä erityisalan, jota oma yliopisto ei tarjoa?
  • Voisitko liittää tutkintoosi poikkitieteellisen opintokokonaisuuden yliopistoverkostosta?
  • Haluaisitko erottautua omannäköisellä tutkinnolla?

Kirjaudu Joopas -hakujärjestelmään


Välkommen till portalen Joopas för flexibla studier!

På webbtjänsten Joopas hittar du olika möjligheter att inkludera studier från andra universitet i din examen. Här finns information om flexibla studier och undervisningsutbudet samt anvisningar om ansökningsförfarandet. Tjänsten är riktad till examensstuderande vid universitet.

Tjänsten Joopas hjälper dig till exempel om du funderar på följande frågor:

  • Hur kan jag lägga till ett specialområde som mitt eget universitet inte erbjuder vid sidan av huvudämnet?
  • Kan jag lägga till en tvärvetenskaplig studiehelhet i min examen ur ett universitetsnätverk?
  • Hur är det om jag önskar mig en examen som ingen annan har?

Logga in Ansökningssystemet Joopas


Welcome to Flexible Study Service Joopas!

In Joopas service you will find informations about different opportunities to include courses from other universities into your degree. Joopas provides the basic information about The Flexible Study Rights Agreement JOO between Finnish universities.

For now, most of the information is only in Finnish and Swedish. You can get more information by contacting the study counsellor at your home university or at the target university.

Service is for graduate and post-graduate students of Finnish universities.

Here you can fill in and send your application by registering into The electronic JOO application system

Välkommen till portalen Joopas för flexibla studier

Welcome to Flexible Study Service Joopas

Tiedotteita/News:

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

  • No labels