Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yleistä 

VIRTA-tietomalli on korkeakoulujen tietomallin (XDW-mallin) mukainen toteutus. Tietomalli on tehty pääasiassa dokumentin Tietovarannon tietosisällön rajausluonnos pohjalta.

Korkeakoulujen tietomallia on laajennettu tietovarannon tietosisällön pohjalta. Laajennuksia ja muutoksia on kuvattu dokumentissa Laajennustarpeet.

VIRTA-tietomalliin on mahdollista esittää paikallisia laajennuksia VIRTA-opintotietopalvelun hallintamallissa kuvatun prosessin mukaisesti.

Tietomalli

Kuva 1. Tietomallista johdettu suppea tietokantakuvaus.

Linkkejä muihin dokumentteihin

 

Muutoshistoria

29.1.2016: Muutettu käsitemalli ja tietokantakuvaus kuvat yhdeksi "välimallin" kuvaksi.

28.4.2015: Siivottu vanhentuneiden tietojen vuoksi selittävät osat pois. Kaavio-kuvat ovat vielä ainakin auttavasti paikkansa pitävät.

22.4.2013: Muutettu koulutusaste ei-pakolliseksi

5.3.2013: muutettu opintosuoritus.avain ei-pakolliseksi.

4.3.2013: Tarkistettu ER-kaavion indeksointeja

26.2.2013: Muutettu Kasite.Nimi, Ominaisuus.Nimi ja Kieliversio.Avain-kenttien pituuksia (ER-kaavio). 

25.2.2013: Otettu pakollisuus pois Opintosuorituksen nimi-kentästä. Lisätty kieliversiointi ER-kaavioon.

19.2.2013: Lisätty attribuutti Avain luokkiin Arvosana ja Arvosana_asteikko. Attribuutit ovat yhteneväiset Korkeakoulujen tietomallin kanssa. Muutos näkyy ER-kaaviossa (kuva 1).

11.2.2013: Muutettu Henkilo.Opiskelija_avain->Avain (yhdenmukaisuus korkeakoulujen tietomallin kanssa). Muutettu lähdejärjestelmän opiskeluoikeustunnus 200 merkin mittaiseksi.

05.02.2013: Muutettu varchar-tyyppiset kentät nvarchar-tyyppisiksi toteutusteknisistä syistä. Poistettu avain-kenttä seuraavista tauluista: Aikajakso, Arvosana_asteikko, Kieli, Koulutusala, Koulutusaste, Kunta, Lukukauden_kausitieto, Lukukausi-ilmoittautumisen tila, Maa, Opintosuorituksen luokittelu, Opetusharjoittelun tyyppi, Opintosuorituksen laji, Opiskeluoikeuden tila, Opiskeluoikeuden tyyppi, Organisaatio, Organisaation_rooli, Patevyys, Rahoituslahde, Sukupuoli ja Tutkintonimike

29.1.2013: Muutettu ER-kaaviota (kuva) seuraavasti:  lisätty tekninen kenttä opiskelija_avain Henkilö-tauluun. Muutettu Opiskeluoikeusjakso.Avain not null -tyyppiseksi.

Muutoksia 5.10.2012 jälkeen ja ennen 14.1.2013:

Uusia tauluja: Henkilon_maa, Maan_rooli, Lukukauden_kausitieto, Op_suor_liittyva_luokittelu, Op_suor_luokittelu, Opiskeluoikeusjakson_patevyys

Uusia kenttiä: Koulutusaste.Versio, Koulutusala.Versio, Arvosana_asteikko.Alkamispaivamaara, Arvosana_asteikko.Paattymispaivamaara, Opintosuorituksen_laji.Alkamispaivamaara, Opintosuorituksen_laji.Paattymispaivamaara, Opetusharjoittelun_tyyppi.Alkamispaivamaara, Opetusharjoittelun_tyyppi.Paattymispaivamaara, Opintosuorituksen_koulutusala.Osuus, Opiskeluoikeuden_organisaatio.Osuus, Kieli.Alkamispaivamaara, Kieli.Paattymispaivamaara, Aikajakso.Lukukauden_kausitietoID, Lukukausi_ilmoittautuminen.Paattymispaivamaara

Poistuneita tauluja: Opintosuorituksen_op_oikeus

Muuttuneita taulujen nimiä: Opiskeluoikeuden_organisaatio (uusi Op_oikeuden_organisaatio), Opintosuorituksen organisaatio (uusi Op_suorituksen_organisaatio), Opintosuorituksen_koulutusala (uusi Op_suor_koulutusala)

Muuttuneita kenttien nimiä: Opintosuoritus.TutkintoId (uusi TutkintonimikeID), Opintosuoritus.Opintosuorituksen_tyyppiId (uusi Opintosuorituksen_lajiID), Opintosuorituksen_organisaatio.Organisaation_rooliID2 (uusi Organisaation_rooliID), Opiskeluoikeusjakso.TutkintoId (uusi TutkintonimikeID)

Poistuneita kenttiä: Henkilö.MaaID. Aikajakso.Lukukausi

  • No labels