Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TUTKI-ohjausryhmä nimesi asiantuntijatyöryhmän kehittämään OKM:n vuosittaiseen tiedonkeruuseen liittyvän korkeakoulujen julkaisutietojen keräämisen menettelyjä ja käytäntöjä.

Työryhmän tehtävänä oli  mm.

    • järjestää syksyllä 2012 korkeakouluille seminaari/työkokous, jossa käydään läpi vuoden 2011 julkaisutietojen keruussa esille tulleet haasteet ja ongelmakohdat,
    • tehdä syyskuun 2012 loppuun mennessä TUTKI-ohjausryhmälle ehdotus korjaavista ja täsmentävistä toimenpiteistä seuraavaa julkaisutiedonkeruukierrosta varten ja
    • tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä ehdotus toimenpiteistä, joilla julkaisutietojen keruuta kehitetään niin, että siirtyminen yliopistojen rahoitusmallin 2015 edellyttämään julkaisufoorumin mukaiseen julkaisujen luokitteluun sujuu korkeakoulujen kannalta ongelmattomasti ja sujuvasti.

Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja sen ehdotukset tietojen laadun ja tiedonkeruuprosessin parantamiseksi löytyvät täältä.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmän kokoukset

  • No labels