Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 80 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

  • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon sisältö eräiden rahoitusmallin mittareiden lähteenä, korkeakoulujen lausunnot pyydetty 14.9.2012 mennessä: tiedote (29.8.2012)
  • Tietovarannon tietosisällön rajausluonnos, rajausluonnokseen perustuva viranomaistiedonkeruiden simulointi sekä edistyvä tietomallin, koodistojen ja siirtomääritysten dokumentit kootusti sivulla Tietovarannon tiedot (21.8.2012)
  • Lausuntopyynnön esittely katsottavissa tästä linkistä (nauhoitus, 1h 50 min, ACP-video), ja lausuntoaineiston käsittelyn kysely- ja kommentointikokousten nauhoitukset ja muistiinpanot saatavilla kootusti sivulla Yhteyshenkilot (21.8.2012).
  • Korkeakoulukierroksen aikataulu ja ajankohtien sopiminen: tilanne (6.8.2012)
  • RAKETTI-VIRTA-projekti pyytää korkeakouluja ja muita sidosryhmiä lausumaan Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön rajausluonnoksesta: lausunnot pyydetään 14.9.2012 mennessä (18.6.2012)
  • Projektin toimeksiannon taustalla oleva lakiuudistusesitys on annettu eduskunnalle 16.5.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote, RAKETTI-VIRTA-projektin tiedote ja Hallituksen esitys kokonaisuudessaan. (16.5.2012)
  • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)
  • Projektin tehtävien hallinnan (Jira-tiketit) asioiden näkyminen on muutettu HAKA-kirjautumista vaativaksi, jotta spämmääjien hakuropotit eivät löydä esimerkiksi sähköpostiosoitteita, joita tehtävissä esiintyy (6.3.2012)
  • RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. (7.2.2012)

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

 
ALUEEN SISÄLTÖ
  • No labels