Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijat tiedonsiirtoskeema. XML-skeema, jonka avulla on tarkoitus siirtää useita opiskelijoiden tietoja kerralla. Skeeman voi myös lukea sisään muihin skeemoihin jolloin myös yksittäisiä tietoja voidaan antaa.

Versio 1.06.1

Kaaviokuva

XML-skeema
Opiskelijat.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema version="1.06.1"
 attributeFormDefault="unqualified"
 elementFormDefault="qualified"
 targetNamespace="urn:mace:funet.fi:virta/2015/09/01"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:virta="urn:mace:funet.fi:virta/2015/09/01">
<xs:include schemaLocation="tyypit.xsd">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Tiedonsiirtoelementtien tyypit.
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:include>
<!-- HENKILÖIDEN/OPISKELIJOIDEN RAKENNE -->
<!--
Poikkeuksellisesti muihin Virta-projektin XML-skeemoihin nähden
rakenne on seuraavanlainen:
Opiskelijat
\_ Opiskelija
\__ Henkilo (henkilön tiedot)
\__ + opiskelija-rooliin liittyvät laajennukset henkilölle
-->
<!-- Elementtinä, jos skeema-tiedostoa käytetään suoraan xml-tiedoston skeemana -->
<xs:element name="Opiskelijat" type="virta:OpiskelijatTyyppi"/>
<!-- Tyyppinä ilman organisaatio- ja lang-attribuutteja, jos skeemaa käytetään sisäkkäisesti toisesta skeemasta -->
<xs:complexType name="OpiskelijatTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Opiskelijat
			* Juurielementti kaikille opiskelijoille
		</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="en">
			Students
			* Root element for all students
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Opiskelija" type="virta:OpiskelijaTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Henkilö-tyyppi, henkilön perustietoja varten
 NB! Tätä tyyppiä laajennetaan sitten opiskelijan tietoihin alla!
-->
<xs:complexType name="HenkiloTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Henkilö
			* Yksittäisen henkilön tiedot
			
			Henkilön osalta tiedot saadaan pääasiassa väestötietojärjestelmästä (VTJ)
			henkilötunnuksen perusteella. Koska korkeakoulutuksessa on paljon myös
			henkilötunnuksettomia henkilöitä, tarvitaan yksilöivää id -tietoa ja
			henkilötunnuksettomien osalta viranomaistiedonkeruiden kannalta olennaisia
			henkilöön liittyviä tietoja korkeakoulun opiskelijarekisteristä.
		</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="en">
			Person
			* Information of a single person
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Henkilotunnus" type="virta:HenkilotunnusTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Henkilötunnus
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Sukunimi" type="virta:SukunimiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Sukunimi
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Etunimet" type="virta:EtunimetTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Etunimet
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Sukupuoli" type="virta:SukupuoliKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Sukupuoli
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Kansalaisuus" type="virta:MaatunnusKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Kansalaisuus
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Aidinkieli" type="virta:KieliKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Äidinkieli
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Asuinkunta" type="virta:KuntaKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Asuinkunta
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- Opiskelija-tyyppi, laajennetaan henkilö-tyyppiä nimenomaan opiskelija-roolia koskevin tiedoin -->
<xs:complexType name="OpiskelijaTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Opiskelija
			* Yksittäisen opiskelijan tiedot
			* Laajentaa henkilön tietoja
			
			RAKETTI-VIRTA-projektissa huomioidaan mahdollinen valtakunnallinen oppijan
			yksilöintipalvelu
			(https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Valtakunnallinen+oppijan+yksilointipalvelu)
			henkilön yksilöivän id:n lähteenä.
		</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="en">
			Student
			* Information of a single student
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexContent>
		<xs:extension base="virta:HenkiloTyyppi">
			<xs:sequence>
				<xs:element name="KirjoihintuloPvm" type="virta:PvmTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation xml:lang="fi">
							Kirjoihintulopäivämäärä
							
							Kirjoihintulopäivämäärä on tieto, joka voidaan myös päätellä opiskeluoikeus-
							sekä läsnäoloilmoittautumistiedoista. Silloin kun ko. tieto ei olisi
							pääteltävissä lähetettävin tiedoin oikein, on syytä ilmoittaa opiskelijan
							kirjoitulopäivämäärä erikseen. Esim. opiskelijat, jotka ovat aloittaneet
							alun perin opiskelun 1950-luvulla, mutta nyttemmin saaneet uuden tutkinnon
							suoritusoikeuden ja alkuperäisiä tietoja ei opiskelijarekisterissä ole
							saatavilla.
							
							Tilastokeskuksen yliopisto-opiskelijat tiedonkeruusta lainattuna ja muokattuna:
							Päivämäärä jolloin opiskelija on ensimmäisen kerran tullut kirjoille
							korkeakouluun tutkintoon johtavaan koulutukseen. Jos ei tutkintoon johtavassa
							koulutuksessa oleva opiskelija siirtyy tutkintoon johtavaan koulutukseen,
							hänet merkitään uudeksi opiskelijaksi ja kirjoihintulopäivämääräksi merkitään
							uuden tutkinnon suoritusoikeuden alkamispäivä.
						</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="KansallinenOppijanumero" type="virta:KansallinenOppijanumeroTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation xml:lang="fi">
							Opiskelijan kansallinen oppijanumero. Valinnainen.
						</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="avain" type="virta:AvainTyyppi" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">
						Opiskelijan avain. Pakollinen.
						Suorituksilla, tutkinnoilla, opiskeluoikeuksilla ja opiskelijoilla on yksilöivä id
						(avain), jolla tarkoitetaan koneellisen aukottoman tunnistamisen mahdollisuutta.
						Tällaista id-tietoa ei nykyisin ole valtakunnallisella tasolla ja jatkossakin
						tieto perustunee korkeakoulun antaman yksilöivän tunnisteen ja korkeakoulun
						tunnisteen yhdistelmään paitsi opiskelijoiden osalta.
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
		</xs:extension>
	</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
 • No labels

2 Comments

 1. Ei kotipaikkatiedoille (kansalaisuus, kotikunta) löydy voimassaoloaikoja opiskelijarekisteristä. Eiköhön nykyinen tieto ole riittävä.

  Kirjoihintulovuoden kotikuntaa tarvitaan ja tietysti kansalaisuudestakin voisi olla tuloajan mukainen kansalaisuus, sitä vaan ei takautuvasti saada. Kirjoilletulopvm (opiskelijaluetteloon tulopvm) on opiskelijakohtainen tieto, jota mm. OKM ja TK käyttävät ja se näyttäisi puuttuvan.

  1. Unknown User (e100333)

   Kiitos kommenteista!

   Joo. Itsekin olen arvellut, ettei mm. kansalaisuustiedolle tarvita voimassaoloaikaa, mutta skeemaa tehdessä huomasin "arpovani" asian kanssa ja kirjasin asian ylös. Voimassaoloajasta, tai voimaantuloajasta (alkupvm), voisi kuitenkin tehdä mahdollisen siirrettävän tiedon, mutta ei välttämättä pakollista. Asia on vireillä.

   Maininta kirjoilletulopvm-tiedosta on erittäin hyvä. Tähän mennessä olemme elätelleet toivetta, että ko. tiedon voisi päätellä opiskelijan opiskeluoikeus ja erityisesti läsnäoloilmoittautumistiedoista, mutta nyt havahduimme keskustelussamme siihen tosiasiaan, että korkeakouluilla voi olla rekistereissään tietoa mm. opiskelijoista, jotka ovat alun perin opiskelleet 1950-luvulla ja nyttemmin saaneet uuden opiskeluoikeuden. Alkuperäisen opiskeluoikeuden ja läsnäoloilmoittautumisten tietoja ei luultavasti ole sähköisessä opiskelijarekisterissä. Näin ollen ko. tieto on voitava antaa tiedonsiirrossa. Hyvä! Lisätään!