Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskeluoikeuksien tiedonsiirtoskeema. XML-skeema jonka avulla on tarkoitus siirtää useiden opiskeluoikeuksien tiedot kerralla. Skeeman voi myös lukea sisään muihin skeemoihin jolloin myös yksittäisiä tietoja voidaan antaa.

Versio 1.06.1

Kaaviokuva

XML-skeema
Opiskeluoikeudet.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema version="1.06.1"
 attributeFormDefault="unqualified"
 elementFormDefault="qualified"
 targetNamespace="urn:mace:funet.fi:virta/2015/09/01"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:virta="urn:mace:funet.fi:virta/2015/09/01">
<xs:include schemaLocation="tyypit.xsd">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Tiedonsiirtoelementtien tyypit.
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:include>
<!-- OPISKELUOIKEUKSIEN RAKENNE -->
<!-- Elementtinä, jos skeema-tiedostoa käytetään suoraan xml-tiedoston skeemana -->
<!-- Tämä on siis ainoa globaali "Opiskeluoikeudet" elementti, muutoin oltava jonkin muun elementin sisällä -->
<xs:element name="Opiskeluoikeudet" type="virta:OpiskeluoikeudetTyyppi"/>
<!-- Tyyppinä ilman organisaatio- ja lang-attribuutteja, jos skeemaa käytetään sisäkkäisesti toisesta skeemasta -->
<xs:complexType name="OpiskeluoikeudetTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Opiskeluoikeudet
			* Juurielementti useille opiskeluoikeuksille
		</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="en">
			StudyRights
			* Root element for several study rights
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Opiskeluoikeus" type="virta:OpiskeluoikeusTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OpiskeluoikeusTyyppi">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="fi">
			Opiskeluoikeus
			* Yksittäinen opiskeluoikeus
		</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="en">
			StudyRight
			* Single study right
		</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:sequence>
		<xs:element name="AlkuPvm" type="virta:PvmTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="LoppuPvm" type="virta:PvmTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Tila" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuden tila.
					
					Opiskeluoikeuden tila voi muuttua opiskeluoikeuden voimassaoloaikana, joten
					opiskeluoikeuden tilan voi ilmoittaa useita kertoja. Opiskeluoikeuden tilojen
					aikajaksojen täytyy muodostaa yhtenäinen aikajana opiskeluoikeuden alusta
					loppuun. Aikajaksot eivät saa mennä päällekkäin. Mikäli päättymispäivämäärää
					(loppupvm) ei ilmoiteta, tulkitaan ko. opiskeluoikeuden tila -tieto jatkuvaksi
					aina opiskeluoikeuden loppuun saakka.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
			<xs:complexType>
				<xs:complexContent>
					<xs:extension base="virta:AikajaksoTyyppi">
						<xs:sequence>
							<xs:element name="Koodi" type="virta:OpiskeluoikeusTilaKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
						</xs:sequence>
					</xs:extension>
				</xs:complexContent>
			</xs:complexType>
		</xs:element>
		<xs:element name="Tyyppi" type="virta:OpiskeluoikeusTyyppiKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <!-- vain 1 -->
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuden tyyppi.
					
					Opiskeluoikeudella voi olla koko olemassaolonsa aikana vain yksi opiskeluoikeuden tyyppi.
					Suhde itse opiskeluoikeuteen on siis yksi-yhteen (1-1).
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Myontaja" type="virta:OrganisaatioKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuden myöntänyt organisaatio (oppilaitos). Pakollinen.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Organisaatio" type="virta:OrganisaatioRooliOsuusTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuteen liittyvät valinnaiset organisaatiotiedot.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Jakso" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuden jakso.
					
					Aikajakso jonka aikana opiskeluoikeuden määrätyt tiedot ovat pysyneet samoina.
					Opiskeluoikeuden jakso -tietoihin liittyvien aikajaksojen täytyy muodostaa
					yhtenäinen aikajana opiskeluoikeuden alusta loppuun. Aikajaksot eivät saa mennä
					päällekkäin. Mikäli päättymispäivämäärää (loppupvm) ei ilmoiteta, tulkitaan ko.
					opiskeluoikeuden jakso -tieto jatkuvaksi aina opiskeluoikeuden loppuun saakka.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
			<xs:complexType>
				<xs:complexContent>
					<xs:extension base="virta:AikajaksoTyyppi">
						<xs:sequence>
							<xs:element name="Koulutuskoodi" type="virta:KoulutuskoodiKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
							<xs:element name="Koulutuskunta" type="virta:KuntaKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation xml:lang="fi">
										Koulutuskunta (koodisto).
									</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Koulutuskieli" type="virta:KieliKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation xml:lang="fi">
										Koulutuskieli (koodisto).
									</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Rahoituslahde" type="virta:RahoituslahdeKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation xml:lang="fi">
										Rahoituslähde (koodisto).
									</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Patevyys" type="virta:PatevyysKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation xml:lang="fi">
										Pätevyys (koodisto).
									</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
							<xs:element name="Luokittelu" type="virta:OpiskeluoikeusLuokitteluKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation xml:lang="fi">
										Luokittelu (koodisto).
									</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
						</xs:sequence>
						<xs:attribute name="koulutusmoduulitunniste" type="virta:KoulutusmoduulitunnisteTyyppi" use="required">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation xml:lang="fi">
									Koulutusmoduulin tunniste.
									
									Koulutusmoduuli on uusi tietoarkkitehtuurin käsite, joka vastaa eurooppalaisten
									standardien "learning opportunity" -käsitettä (CEN 2011: MLO-AD, ELM EuroLMAI).
									Koulutusmoduuliin voi sisältyä koulutusmoduuleja ja koulutusmoduuli voi esimerkiksi olla
									tutkinto, tutkinnon osa, kokonaisuus tai kurssi.
									Koulutusmoduulin tiedot löytyvät korkeakoulujen omista koulutustarjonta- ja
									opetustarjontatietovarannoista. Tässä tietotarkkitehtuurissa koulutusmoduulin tunnisteet
									ovat varautumista tietojen yhdisteltävyyteen.
									Kuvaus Oppijan tietomallin osassa koulutuksen rakenne
									(https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koulutuksen+rakenne).
								</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:attribute>
						<xs:attribute name="valtakunnallinenKoulutusmoduulitunniste" type="virta:ValtakunnallinenKoulutusmoduulitunnisteTyyppi" use="optional">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation xml:lang="fi">
									Valtakunnallisen koulutusmoduulin tunniste.
								</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:attribute>
					</xs:extension>
				</xs:complexContent>
			</xs:complexType>
		</xs:element>
		<xs:element name="Ensisijaisuus" type="virta:AikajaksoTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Ensisijaisuus.
					
					Opiskeluoikeuden ensisijaisuus voi muuttua opiskeluoikeuden voimassaoloaikana,
					joten ensisijaisuus-tiedon voi ilmoittaa useita kertoja. Ensisijaisuus-tietojen
					aikajaksojen täytyy muodostaa yhtenäinen aikajana opiskelijan(!) ko.
					korkeakoulussa opiskeluiden ajalta, tai useilta ajoilta, mikäli opiskelu ei
					ole yhtenäistä eri opiskeluoikeuksien välillä. Aikajaksot eivät saa mennä
					päällekkäin. Mikäli päättymispäivämäärää (loppupvm) ei ilmoiteta, tulkitaan ko.
					opiskeluoikeuden ensisijaisuus-tieto jatkuvaksi aina ko. opiskeluoikeuden
					loppuun saakka.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Koulutusala" type="virta:KoulutusalaVersioTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Yhdistetty koulutusala (koodisto).
					
					Tieto tarvitaan erillisistä opiskeluoikeuksista, ei tutkintoon johtavista
					opiskeluoikeuksista. Tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien
					koulutusala-tieto voidaan päätellä koulutusluokituksen kautta.
					Koulutusalan eri versiot:
					* Koulutusala 2002 (opmala)
					(* Koulutusala 1995 (opm95ala)
					(* Koulutusala (kala) (Tilastokeskuksen oma versio)
					(* ISCED 2011 pääluokka (broad fields)
					(* OKM ohjauksen ala
					* ISCED 2011 väliluokka (narrow fields)
					* Opintoala 1995
					(* Opintoala 2002
					(* ISCED 2011 ala (detailed field) (iscfi2013)
					
					Yliopistoilla on ollut käytössä OPINTOALA 1995.
					Ammattikorkeakouluilla on ollut käytössä KOULUTUSALA 2002.
					Yhteisesti käytetään ISCED 2011 väliluokkaa.
					
					Opiskeluoikeuteen voi liittyä vain yksi koulutusala-tieto.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Erikoistumiskoulutus" type="virta:ErikoistumiskoulutusKoodiTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Erikoistumiskoulutus (koodisto).
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
		<xs:element name="Liittyvyys" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Opiskeluoikeuteen liittyvän toisen opiskeluoikeuden avain. Valinnainen. Voi olla useita.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
			<xs:complexType>
				<xs:attribute name="liittyvaOpiskeluoikeusAvain" type="virta:AvainTyyppi" use="required"/>
			</xs:complexType>
		</xs:element>
		<xs:element name="SiirtoOpiskelija" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Siirto-opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot. Valinnainen.
					
					Siirto-opiskelijan opiskeluoikeustiedot ovat:
					* Siirto-opiskelijan siirtopäivämäärä
					* Siirto-opiskelijaan liittyvä lähde tai kohde organisaatio
						- Organisaatiotietoja tuodaan lähde- ja kohde-roolilla siirto-opiskelijoihin liittyen.
						- Siirron lähettävä korkeakoulu käyttää kohde-roolia ja siirron vastaanottava korkeakoulu
						 käyttää lähde-roolia. Molempia ei tarvitse samalta korkeakoululta.
					* Siirto-opiskelijan lähdeorganisaatiossa käyttämä läsnä- ja poissaololukukausien määrä
					* Siirto-opiskelijan lähdeopiskeluoikeus (jonka avain)
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
			<xs:complexType>
				<xs:sequence>
					<xs:element name="SiirtoPvm" type="virta:PvmTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
						<xs:annotation>
							<xs:documentation xml:lang="fi">
								Opiskeluoikeuden siirtopäivämäärä
							</xs:documentation>
						</xs:annotation>
					</xs:element>
					<xs:element name="Lukukausikertyma" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
						<xs:annotation>
							<xs:documentation xml:lang="fi">
								Siirto-opiskelijan lähdeorganisaatiossa käyttämä lukukausien ilmoittautumisten tilat ja määrät.
							</xs:documentation>
						</xs:annotation>
						<xs:complexType>
							<xs:sequence>
								<xs:element name="IlmoittautuminenTila" type="virta:LukukausiIlmoittautuminenTilaKoodiTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
									<xs:annotation>
										<xs:documentation xml:lang="fi">
											Ilmoittautumisen tila (koodisto).
										</xs:documentation>
									</xs:annotation>
								</xs:element>
								<xs:element name="Maara" type="virta:LukukausiMaaraTyyppi" minOccurs="1" maxOccurs="1">
									<xs:annotation>
										<xs:documentation xml:lang="fi">
											Käytetty lukukausien määrä.
										</xs:documentation>
									</xs:annotation>
								</xs:element>
							</xs:sequence>
						</xs:complexType>
					</xs:element>
				</xs:sequence>
				<xs:attribute name="lahdeOpiskeluoikeusAvain" type="virta:AvainTyyppi" use="optional"/>
			</xs:complexType>
		</xs:element>
		<xs:element name="Laajuus" type="virta:LaajuusLaajennettuTyyppi" minOccurs="0" maxOccurs="1">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation xml:lang="fi">
					Suoritettavien opintojen laajuus.
				</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:element>
	</xs:sequence>
	<xs:attribute name="avain" type="virta:AvainTyyppi" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">
				Opiskeluoikeuden avain. Pakollinen.
				
				Opintosuorituksilla, tutkinnoilla, opiskeluoikeuksilla ja henkilöillä on yksilöivä
				id (avain), jolla tarkoitetaan koneellisen aukottoman tunnistamisen mahdollisuutta.
				Tällaista id-tietoa ei nykyisin ole valtakunnallisella tasolla ja jatkossakin
				tieto perustunee korkeakoulun antaman yksilöivän tunnisteen ja korkeakoulun
				tunnisteen yhdistelmään paitsi henkilöiden osalta.
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="opiskelijaAvain" type="virta:AvainTyyppi" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="fi">
				Opiskelijan (henkilön) avain. Pakollinen.
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>
 • No labels

2 Comments

 1. Enpä löytänyt tuosta koulutusohjelmaa,pääainetta tai opintosuuntaa. Opinto-oikeusjaksoilla näyttäisi esitettävän ensisijaisuuteen tai tilaan liittyviä jaksoja, eikö selvempää olisi siirtää ensisijaisuudet erikseen.

  1. Unknown User (e100333)

   Kiitos kommenteista!

   Koulutusohjelma ja pääaine on tietoja, jotka on tarkoitus siirtää suoraan Tilastokeskuksen ylläpitämään Koulutusluokitukseen (http://stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/versio.html). Tai siis vastaava "mappaus" kun TK:n tiedonkeruisiin nähden yliopistoilla on jo tehty vuosikausia siirretään käyttämään suoraan koulutusluokituksen kuusinumeroisia koodeja. Asiaa on Virta-projektin myötä käsitelty erityisen paljon Tilastokeskuksen kanssa, joissa keskusteluissa on käynyt ilmi mm. että tiedonkeruukoodeja (KK, TDK, TUTK, KO, PAINE) (https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-120) on mapattu Tilastokeskuksessa yhtä lailla jo vuosia eri tiedonkeruukoodien kombinaatioihin. Kombinaatiot ovat näkyvissä em. Jira-tiketin liitetiedostoissa.

   Ensisijaisuus-tiedon pitäisi jo olla erikseen omina erillisinä aikajaksoinaan opiskeluoikeuteen liittyen. Kaaviokuvassa on käynyt lapsus, kun ensisijaisuuden tietoja ei ole laajennettuna (pieni +-merkki laatikon oikeassa reunassa), mutta ko. rakenne on hyvin samankaltainen kuin esim. Opiskeluoikeuden tilan rakenne (oma erillinen aikajaksorakenne siis). Opiskeluoikeusjaksolla sen sijaan on lähes kaikki muut opiskeluoikeuden voimassaoloaikana muuttuvat tiedot.

   Edit: Kaaviokuva päivitetty siten, että kaikki oleelliset tiedot on avattuna. (koodistoarvoja on vielä piilossa; arvoja ei ole lyöty lukkoon)