Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulukierroksen osana korkeakoulut tuottivat näistä koodistoista koodistoselvitykset korkeakoulukorttien alle.

Yleistä

Tietovarannon koodistot ovat, kuten koodistot yleensä, lähes kaiken yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden edellytys. Ohessa on kuvattu koodistot, joita käytetään korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa. Tämä koodistosivu on siten osa korkeakoulujen tietomallia mutta koodistojen pääasiallinen sijaintipaikka on ao. koodistopalvelu ja tämä sivu toimii vain viestinnällisenä kanavana koodistojen arvojen esilletuomiseen.

Koodistojen jakeluun hyödynnetään Opetushallituksen toteuttamaa Oppijan verkkopalveluihin kuuluvaa Koodistopalvelua . CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Koodistopalvelussa sellaisten koodistojen päivittämisestä, joita Opetushallitus tai koodistot omistavat viranomaiset eivät ylläpidä. Tehtävä on osa korkeakoulujen tietomallin ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ylläpitoa.

Koodistot on sisällytetty korkeakouluille tarkoitettuihin tiedonsiirtomäärityksiin (koodistot.xsd), jotta XML-tiedonsiirron tarkistuksessa voidaan varmistua, että käytetyt koodit ovat oikeita. Tiedonsiirtomäärityksissä on koodistoista vain sellaiset koodit, joita voidaan tuoda tietovarantoon: esimerkiksi arvosana-asteikoista ei ole siten hylättyjä arvosanoja mukana. Tiedonsiirtomäärityksissä on myös sellaiset vanhentuneet koodit, joita voidaan tuoda korkeakouluista tietovarantoon: esimerkiksi vanhentuneet kunnat, maat ja kielet voidaan tuoda tietovarantoon.

Tämän koodisto-sivuston käyttö

Korkeakoulujen tietomallista on eri käsitteiden kohdalla linkit tälle sivulle, missä koodistot on kuvattu ja selitetty. Koodistopalvelun käyttöönoton myötä lisätään linkit myös kyseisiin koodistoihin koodistopalvelussa.

Koodistojen kohdalla on lueteltu koodiston mahdolliset arvot selitteineen. Osasta koodistojen selitteitä on linkki alasivuihin, missä koodiston tai kyseisen koodiarvon käyttöä ja tarkoitusta selitetään tarkemmin. Alasivuille on myös koottu mahdollisia kysymyksiä, vastauksia ja selvityksiä asiaan liittyen. Alasivuilla voi myös olla linkkejä korkeakoulujen tietomallin muutoksien hallintaan https://jira.csc.fi/browse/MALLI

Koodistot

Arvosana-asteikot, Vitsordsskalor

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaarvosanaasteikko/koodi

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaarvosana/koodi

Arvosana-asteikoista on käytössä tässä luetellut yhteiset arvosana-asteikot. Jos opintosuorituksen arvosana voidaan ilmoittaa yhteisellä arvosana-asteikolla, ei opintosuorituksella tarvitse ilmoittaa kuin käytetyn arvosana-asteikon tunniste ja arvosana. Mikäli opintosuorituksen arvosana-asteikko on muu, tuodaan opintosuorituksen mukana opintosuorituksen arvosana sekä käytetty arvosana-asteikko ( Opintosuoritukset.xsd ).

Bedömningsskala för bedömning av en prestation eller helhet (jmf betyg i Sverige).

https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-177

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiW33H21ncUydFVHeXU0am1fN01TMlVJSVdNWDc0WFE#gid=2

Asteikko

Arvosana

Vitsord

Selite
ViisiportainenHYVhyväksytty
Viisiportainen1
Viisiportainen2
Viisiportainen3
Viisiportainen4
Viisiportainen5
HyväksyttyHYVhyväksytty
Toinen kotimainenTTtyydyttävät tiedot
Toinen kotimainenHThyvät tiedot
NäytetyöHYVhyväksytty
NäytetyöKHkiittäen hyväksytty
TutkielmaAapprobatur
TutkielmaBlubenter approbatur
TutkielmaNnon sine laude approbatur
TutkielmaCcum laude approbatur
TutkielmaMmagna cum laude approbatur
TutkielmaEeximia cum laude approbatur
TutkielmaLlaudatur
EiKaytossaArvosana ei kaytossaArvosana ei käytössä

Muu


Muu-arvosana-asteikon nimi ja arvosana-asteikon vaihtoehdot ilmoitetaan opintosuorituksen tiedonsiirrossa itse, sekä asteikon mukainen arvosana samalla.

Erikoistumiskoulutus, [TODO på svenska]

[NB tietomalliuudistus106]

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/erikoistumiskoulutukset/koodi

Erikoistumiskoulutus-koodisto on tarkentava koodisto silloin, kun opiskeluoikeuden tyyppi on (19=)erikoistumiskoulutus.

Ks.   Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo ammattikorkeakoulut

Ks. Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo yliopistotKielet

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kieli/koodi

Kielet: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kieli/
sekä 20=Vieraskielinen ja 99=Tuntematon

Vieraskielinen-koodiarvoa voidaan käyttää silloin, kun kieli ei ole suomi, ruotsi tai saame.

   

Koulutusala, Utbildningsområde

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/koulutusalaoph2002/koodi

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/opintoalaoph1995/koodi

http://stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/versio.html

Tutkintolajisille opintosuorituksille ja tutkintoon johtaville opiskeluoikeuksille koulutusalatieto ilmoitetaan Koulutusluokitus-koodistolla, koulutuskoodi pitää sisällään tiedon koulutusalasta.

Vuoden 2016 tiedoista lähtien on otettu käyttöön  Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ohjauksen alaojen mukainen koodisto (OKM:n ohjauksen ala), joka korvaa molemmilla korkeakoulusektoreilla aiemmin käytössä olleet koulutusala 2002 ja opintoala 1995 koodistojen käytön. Korkeakoulut voivat halutessaan ottaa ohjauksen ala -luokittelun käyttööön myös historiatiedoilla tai vaihtoehtoisesti tuoda vuotta 2016 edeltävät tiedot vanhojen koulutusalaluokitusten mukaisesti luokiteltuina.

Koodisto on otettu käyttöön VIRTAn tietomalliuudistuksen yhteydessä, ks. lisätietoja

Muuntotaulukko Koulutuskoodi-ISCED-Ohjauksen ala

Koulutusluokituksen wiki-sivu (vaatii eduuni-kirjautumisen)

Opetus- ja kulttuuriministerön ohjauksen alat

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/okmohjauksenala/koodi


KoodiNimi
1Kasvatusalat
2Taiteet ja kulttuurialat
3 Humanistiset alat
4Yhteiskunnalliset alat
5Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet
6 Luonnontieteet
7Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
8Tekniikan alat
9Maa- ja metsätalousalat
10Lääketieteet
11Terveys- ja hyvinvointialat
12 Palvelualat


Koodi

Nimi

Huom

0

Yleissivistävä koulutus

"versio"=opmala = koulutusala 2002

1

Humanistinen ja kasvatusala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

2

Kulttuuriala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

3

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

4

Luonnontieteiden ala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

5

Tekniikan ja liikenteen ala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

6

Luonnonvara- ja ympäristöala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

7

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

8

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

"versio"=opmala = koulutusala 2002

9

Muu koulutus

"versio"=opmala = koulutusala 2002

0

Esiopetus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

1

Perusopetus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

2

Lukiokoulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

4

Muu yleissivistävä koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

5

Maatilatalous

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

6

Puutarhatalous

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

8

Kalatalous

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

9

Muu luonnonvara-ala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

10

Metsätalous

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

12

Käsi- ja taideteollisuusala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

13

Viestintä- ja kuvataideala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

17

Graafinen ala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

18

LVI-ala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

19

Kone- ja metalliala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

20

Auto- ja kuljetusala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

21

Tekstiili- ja vaatetusala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

22

Elintarvikeala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

24

Sähköala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

25

Maanmittausala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

26

Rakennusala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

27

Puuala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

28

Pintakäsittelyala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

29

Paperi- ja kemianteollisuuden ala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

31

Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

32

Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

37

Merenkulkuala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

38

Muu tekniikka ja liikenne

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

40

Kaupan ja hallinnon ala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

44

Sosiaali- ja terveysala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

45

Kauneudenhoitoala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

55

Muu suojeluala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

56

Tietoliikenne

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

57

Lentoliikenne

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

58

Sotilas- ja rajavartiokoulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

59

Palokoulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

60

Poliisikoulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

61

Vankeinhoito

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

63

Vapaa-ajan toiminta

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

64

Musiikkiala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

65

Teatteri- ja tanssiala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

66

Liikunta-ala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

75

Teologinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

76

Humanistinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

77

Taideteollinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

78

Musiikkialan koulutus (yliopistot)

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

79

Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

80

Kasvatustieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

81

Liikuntatieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

82

Yhteiskuntatieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

83

Psykologian koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

84

Terveystieteiden koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

85

Oikeustieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

86

Kauppatieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

87

Luonnontieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

88

Maatalous-metsätieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

89

Teknillistieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

90

Lääketieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

91

Hammaslääketieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

92

Eläinlääketieteellinen koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

93

Farmasian koulutus

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

94

Kuvataidealan koulutus (yliopistot)

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

99

Muu tai tuntematon opintoala

"versio"=opm95opa = opintoala 1995

1Kasvatusalat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
2Taiteet ja kulttuurialat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
3Humanistiset alat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
4Yhteiskunnalliset alat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
5Kauppa, hallinto ja oikeustieteet "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
6Luonnontieteet "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
7Tietojenkäsittely ja tietoliikenne "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
8Tekniikan alat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
9Maa- ja metsätalousalat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
10Lääketieteet "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
11Terveys- ja hyvinvointialat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala
12Palvelualat "versio"=ohjausala = OKM:n ohjauksen ala

Koulutusluokitus, Utbildningsklassificering

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/koulutus/koodi

Koulutusluokitus: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/

Koulutusluokituksen kombinaatio-excelit (yleisavaimet): https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-120

Koulutusluokitus on tutkintoon johtavan koulutuksen yhteismitallisuuden tärkein luokitteleva tekijä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöönoton myötä. Tilastokeskus ylläpitää koulutusluokitusta ja korkeakoulujen vastuulla on, Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti, luokitella koulutusluokituksen koodiarvoilla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudet ja tutkintolajiset opintosuoritukset. Mahdollisesti tarpeellisia uusia koodiarvoja koulutusluokitukseen määritellään Tilastokeskuksen johdolla yhteistyössä korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kesken osana korkeakoulujen tietomallin ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ylläpitoa.

Korvaa yliopistojen tiedonkeruista vanhat tiedonkeruukoodit KK, TDK, TUTK, KO, PAINE, SV. Vanhoista tiedonkeruukoodeista on jo aiemminkin ollut "mappaus" koulutusluokitukseen TK:n toimesta. Ks. liitetiedostot Jiran tiketistä VIRTA-120 (linkki yllä)

Käytettävissä tutkintolajisille opintosuorituksille ja tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksille. Muille opintosuorituksille ja opiskeluoikeuksille käytetään Koulutusala-koodistoa tai Opintoala-koodistoa.

Koulutusluokituksen avaintieto (koulutuskoodi) selitteineen vastaa korkeakoulujen tietomallin käsitettä Tutkintonimike.

Statistikcentralens utbildningsklassificering


Kuusinumeroisten ehdotussivu
 

Kunnat

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kunta/koodi

Kunnat: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/
sekä 200=Ulkomaat ja 999=Tuntematon

Kyllä/Ei ("true" jos on)

1kyllä
2ei
9tuntematon

Lukukausi, Termin

Koodisto ei käytössä tiedonsiirtoskeemoissa korkeakoulusta tietovarantoon! Lukukausitieto lukukausi-ilmoittautumisen tuloksessa perustuu lukukausi-ilmoittautumisen tuloksen alkamispäivämäärään.

1kevät
2

syksy

Lukukausi-ilmoittautumisen tila, Status för terminsanmälan

"Läsnäolo"

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtalukukausiilmtila/koodi

Lukukausi-ilmoittautumisen tilatieto tarkentaa opiskeluoikeuden tilakoodia "aktiivinen". Aktiivisten opiskeluoikeusjaksojen koko ajalta tulee olla tallennettuna myös lukukausi-ilmoittautumistieto. Lukukausi-ilmoittautumisen laiminlyöminen voi johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen (opiskeluoikeuden tila -koodistossa arvo 'passivoitu').

Lukukausi-ilmoittautumisen tila kohdistuu lukukausi-ilmoittautumiseen, joka liittyy joko opiskelijaan (kyseessä korkeakouluun ja opiskelijaan liitetty tieto) tai yksittäiseen opiskeluoikeuteen (kyseessä korkeakouluun, opiskelijaan ja opiskeluoikeuteen liitetty tieto).

Lukukausi-ilmoittautumisen tilatieto voi vaihtua kesken lukukauden.

Den anmälan som gjorts för en viss termin, t.ex. när- eller frånvarande

1LäsnäNärvarandeLukukausi-ilmoittautumisen tila on läsnä silloin, kun opiskelija on ilmoittautunut korkeakoulun prosessin mukaisesti läsnäolevaksi opiskelijaksi.
2PoissaFrånvarandeLukukausi-ilmoittautumisen tila on poissa silloin, kun opiskelija on ilmoittautunut korkeakoulun prosessin mukaisesti poissaolevaksi opiskelijaksi ja poissaolon syy on muu kuin koodin 3 mukainen lakisääteinen syy.
3Poissa, ei kuluta opintoaikaaFrånvarande med lagstadgad orsakLukukausi-ilmoittautumisen tila ”poissa, ei kuluta opintoaikaa” koskee  sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen opiskeluoikeutta rajaavissa laeissa määriteltyä poissaoloa, jossa poissaolon syynä on  asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitäminen.                     
4PuuttuuSaknasLukukausi-ilmoittautumisen tila voidaan kirjata koodiarvolle puuttuu silloin, kun opiskeluoikeuteen on liitetty lukukausitieto, mutta ilmoittautumistietoa ei ole (null) tai se on merkitty puuttuvaksi.


Lukuvuosimaksun tila, Status för läsårsavgift

0Maksamatta
Maksun tila on maksamatta tietyn lukukauden osalta, mikäli jokin osuus siitä on maksamatta.
1Maksettu
Maksun tila on maksettu tietyn lukukauden osalta, mikäli se on maksettu kokonaisuudessaan (100 %). Maksu voi olla maksettu joko opiskelijan tai muun tahon toimesta (esim. apuraha). Käyttötapausesimerkit: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Koontisivu+tyoskentelyn+tuloksistaOpetusharjoittelun tyyppi, Typ av auskultering

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaopetusharjoitteluntyyppi/koodi

Tunnettu myös nimellä "harjoittelukoulun alakategoria". Tätä tietoa ei toistaiseksi ole tarkoitus kerätä korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon, koska kyseessä on harjoittelukoulukohtainen tieto eikä korkeakoulukohtainen tieto.

1Luokanopettajaharjoittelu
2Aineenopettajaharjoittelu
3Erityisopettajat
4Opinto-ohjaajat
5Lastentarhanopettajat
6Aikuiskoulutukseen painottunut harjoittelu
7Muut opettajankoulutusryhmät

Opintosuorituksen laji, Studieprestationens art

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaopintosuorituksenlaji/koodi

1tutkintoexamenOpintosuoritus on tutkinnon suoritus. Synonyymi: Degree programme, tutkinto. Tiedon perusteella päättyneestä opiskeluoikeudesta tiedetään, että opiskeluoikeus on päättynyt valmistumiseen.
2muu opintosuoritusövrig prestationSynonyymi: opintojakso, kokonaisuus, moduuli, kurssi, Course Unit, jne.
3ei huomioitavabeaktas ejVäliaikainen suoritustieto joka ositettu tiedonkeruujaksolle myöhemmin syntyvästä suorituksesta, eli "osasuoritus" vain Kelaa varten; Ei huomioida Tilastokeskuksen tai OKM:n tiedonkeruissa.Poikkeuksena edellä mainittuun käsittelyyn on ammattikorkeakoulujen päättökysely Avop, joka huomioi opintopistemäärässä myös 3-lajiset suoritukset. Yhteyshenkilökokouksessa on sovittu, että mikäli korkeakoulu tuo 3-lajisia suorituksia tietovarantoon, ne tulee tuoda irrallisina niin kauan kunnes emojakso on valmis. Suorituksen lehtitasolla ei saa olla sekä 2- että 3-lajin suorituksia.temporär prestation, endast för FPA
4oppilaitoksen sisäinenintern för lärosätet (för studieperioden)Väliaikainen suoritustieto, jota voidaan käyttää opintosuorituksen sisäiseen tiedon tallentamiseen lähinnä opettajan tarpeisiin, jos opintosuoritustietorakennetta käytetään opettajan ”pöytälaatikon” tai ”muistivihon” tapaisena palveluna. Ei huomioida suoritusotteella. (eikä siis Kelan, Tilastokeskuksen tai OKM:n tiedonkeruissa, tai hyväksilukemisen lähteenä).temporär prestation som inte beaktats på studieutraget

Opintosuorituksen luokittelu, Klassificering av studieprestationen

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaopsuorluokittelu/koodi

Opintosuorituksen luokittelu on koodisto, jolla voidaan hallinnoida rakenteita muuttamatta mm. eräitä viranomaisten tiedonkeruiden tarpeita. Opintosuoritus voi saada opintosuorituksen luokittelu -koodistosta nolla, yksi tai monta luokittelevaa arvoa.

Selitteet ministeriön tiedonkeruukäsikirjasta http://tiedonkeruu.fi. Ks. myös http://vipunen.csc.fi

Koodi

Nimi

Selite

1Suoritus on avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettuOpintosuoritus tulee merkitä avoimesssa korkeakouluopetuksessa suoritetuksi, jos sellaisesta on kyse riippumatta opiskelijan opiskeluoikeuksista.
2Suoritus on saapuvan kansainvälisen vaihto-opiskelijan suorittama
3Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama
4Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevan suorittama
5Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella opettajankoulutuksen opintoja suorittavan opiskelijan suorittama
6Suoritus on maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevan suorittama
7Suoritus on kotimainen harjoitteluSuoritus on tutkinto-opiskelijan Suomessa suorittama harjoittelu
8Suoritus on ulkomainen harjoitteluSuoritus on tutkinto-opiskelijan ulkomailla suorittama harjoittelu
9Suoritus on kansainvälinen yhteistutkintoKorkeakoulututkinto, jonka opiskelija saa kahden tai useamman korkeakoulun yhdessä kehittämän ja järjestämän koulutusohjelman suorittamisesta
10Suoritus on kansainvälinen kaksoistutkintoKoulutusorganisaatioiden väliseen sopimukseen perustuva kahden eri tutkinnon muodostama kokonaisuus. Korkeakouluissa termillä kaksoistutkinto tarkoitetaan useimmiten nimenomaan kansainvälistä kaksoistutkintoa eli kaksoistutkintoa, jonka opiskelija saa kahden eri maissa sijaitsevan korkeakoulun opintojen suorittamisesta
11Suoritus on erikoistumiskoulutuksessa suoritettu
12Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama ja kirjattu varsinaisena suorituksena opiskelijan kotikorkeakoulussa Opinnot järjestävä korkeakoulu ei tuo suorituksesta mitään tietoja Virtaan. Suorituksen kirjaava kotikorkeakoulu tuo suoritukselle organisaatiotiedon koodillla 2 järjestäjä (kirjaustapaa voi käyttää vain Lito-hankkeen pilottissa) HUOM! Koodin käytöstä luovuttu
13Opintosuoritus on täydennyskoulutuksessa suoritettu
14Suoritus on suomi/ruotsi vieraana kielenäKv-tutkinto-opiskelijan taikv-vaihto-opiskelijan tekemä suomi/ruotsi -vieraana kielenä suoritus
15Suoritus sisältää kotimaista harjoitteluaJokin osuus suorituksesta on kotimaista harjoittelua.

 

Opiskeluoikeuden luokittelu, [TODO på svenska]

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaopiskeluoikeudenluokittelu/koodi

Opiskeluoikeuden luokittelu on koodisto, jolla voidaan hallinnoida rakenteita muuttamatta mm. eräitä viranomaisten tiedonkeruiden tarpeita. Opiskeluoikeus voi saada opiskeluoikeuden luokittelu -koodistosta nolla, yksi tai monta luokittelevaa arvoa.
[NB tietomalliuudistus106]

KoodiNimiSeliteHuom
1Kansainvälinen vaihto, lähtevä
Vanha tieto: Opiskeluoikeus.KansainvalinenVaihto = 2
2Kansainvälinen vaihto, saapuva
Vanha tieto: Opiskeluoikeus.KansainvalinenVaihto = 1
3Aikuiskoulutus
Vanha tieto: Opiskeluoikeus.Aikuiskoulutus = 1
4Avoimen väyläMyönnetty avoimen opintojen perusteellaVanha tieto: Opiskeluoikeus.AvoinVayla = 1
5MaisteriohjelmaMyönnetty suoraan maisterivaiheeseenEi tehdä erotteluja maisteriohjelmien ja maisteriopintojen välillä.Ei tarvitse enää pitää määrettä "muu"
6Kansainvälinen yhteistutkinto

7Kansainvälinen kaksoistutkinto

Opiskeluoikeuden tila, Studierätters status

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaopiskeluoikeudentila/koodi

1aktiivinenaktiv Opiskeluoikeuden tila on aktiivinen silloin, kun opiskelijalla on oikeus suorittaa aktiiviseen opiskeluoikeuteen liittyviä opintoja.Den studerande studerar vid utbildningen.
2optiooptionOpiskeluoikeuden tila optio tarkoittaa, että oppijalle on myönnetty opiskeluoikeus kyseiseen koulutukseen, mutta oppija ei ole vielä kyseisen koulutuksen opiskelija.En studierätt som beviljats men inte ännu aktiverats.
3päättynytslutförd Opiskeluoikeuden tila on päättynyt, kun koulutus on saatu päätökseen tarkoitetulla tavalla. Studierätten har avslutats till följd av att utbildningen har slutförts.
4passivoitupassiverad Opiskeluoikeuden tila on passivoitu, kun korkeakoulun päätöksen seurauksena oppijalla ei pysyvästi tai tilapäisesti ole enää oikeutta opiskella.Högskolan har passiverat studierätten, tillfälligt eller permanent.
5luopunutavståttOpiskeluoikeuden tila on luopunut, mikäli oppija on pysyvästi tai väliaikaisesti luopunut oikeudestaan opiskella siten, että opiskelu ei korkeakoulun sääntöjen mukaan ole mahdollista ilman erillisiä toimenpiteitä opiskeluoikeuden uudelleen aktivoimiseksi.Personen har aktivt avstått från sin studierätt, tillfälligt eller permanent.

Opiskeluoikeuden tyyppi, Studierättens typ

"tutkinnon taso", "koulutusaste", "erillisoikeus", "koulutustyyppi", "kattavuus"

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaopiskeluoikeudentyyppi/koodi

Opiskeluoikeudella voi olla koko olemassaolonsa aikana vain yksi opiskeluoikeuden tyyppi. Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon on pakollista tuoda ne opiskeluoikeudet, jotka liittyvät tutkintoon johtavaan koulutukseen (1-7, pl. 5), erilliseen opettajankoulutukseen (14-15) ja ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin (12).

1Ammattikorkeakoulututkintotutkinto
2Alempi korkeakoulututkintotutkinto
3Ylempi ammattikorkeakoulututkintotutkinto
4Ylempi korkeakoulututkintotutkinto
5Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus
Aiempi muoto ollut Lääkärien erikoistumiskoulutus. Päätetty muutoksesta Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä 29.11.2018
6Lisensiaatintutkintotutkinto
7Tohtorintutkintotutkinto
8Kotimainen opiskelijaliikkuvuus
Korkeakoulujen välisiin sopimuksiin perustuva kotimainen opiskelijaliikkuvuus.
9Kansainvälinen vaihto
Liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa (perus- tai jatkotutkintoa) ulkomailla ja suorittaa osan opinnoistaan niin, että Suomessa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon.
10Täydennyskoulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on täydennyskoulutus, kun oppija täydentää aiemmin hankittua osaamistaan. Huom! Täydennyskoulutusta koskevien luokittelujen uudistaminen parhaillaan käynnissä MITKO-työryhmän esitysten pohjalta https://wiki.eduuni.fi/x/3B1_Bw
11Pätevöitymiskoulutus
Huom! Tätä opiskeluoikeuden tyyppiä ei käytetä enää vuoden 2018 tiedoista alkaen. Pätevyystiedot tuodaan VIRTAan pätevyyskoodiston arvoina.
12Erikoistumisopinnot 
Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia, joiden laajuus on 30–60 opintopistettä.
13Avoimen opinnot
Opiskeluoikeuden tyyppi on avoimet opinnot, kun oppija suorittaa tutkintoon johtamatonta koulutusta avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.
14Opettajan pedagogiset opinnot
Opiskeluoikeuden tyyppi on opettajan pedagogiset opinnot, kun oppija suorittaa opettajan pedagogisia opintoja erillisopintoina.
15Ammatillinen opettajankoulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on ammatillinen opettajankoulutus, kun oppija suorittaa ammatillista opettajankoulutusta erillisinä opintoina.
16Oppisopimus-tyyppinenkoulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta. Huom! Täydennyskoulutusta koskevien luokittelujen uudistaminen parhaillaan käynnissä MITKO-työryhmän esitysten pohjalta https://wiki.eduuni.fi/x/3B1_Bw
17Valmentava koulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on valmentava koulutus, kun oppija suorittaa esim. maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta.
18Erillisoikeus

Opiskeluoikeuden tyyppi on erillinen opiskeluoikeus, kun korkeakoulu on myöntänyt oppijalle ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa tietyn koulutuksen (opintojakson tai -kokonaisuuden) ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta.

19Erikoistumiskoulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on erikoistumiskoulutus.

Organisaatio, Organisation

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/oppilaitosnumero/koodi

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaorganisaatiolaajennus/koodi

Organisaatio-koodistona toimii Tilastokeskuksen Oppilaitosrekisteri laajennettuna eräillä muilla arvoilla. Laajennusarvot koostuu pääasiassa Tilastokeskuksen oppilaitostyyppi-koodiston arvoista (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/oppilaittostyyp/). Lisäksi on pari muuta arvoa, joita tarvitaan joko hyväksilukemisen lähteeksi tai avoimen yliopisto-opetuksen tiedonkeruun luokitteluun. Laajennusarvoja on tarkoitus käyttää vain, mikäli varsinaista oppilaitosrekisterin oppilaitostietoa ei ole mahdollista antaa.
Laajennettu vain näillä taulukossa olevilla arvolla, ei siis esim. lukioita ja peruskouluja Tilastokeskuksen Oppilaitostyyppi 1999 koodistosta.

Lisätietoa: Organisaatio

::{ Oppilaitoskoodisto }

http://www.stat.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html

42YliopistotHyväksilukemisen lähteenä. Käytetään tätä arvoa, mikäli varsinaista oppilaitostietoa ei ole.
41AmmattikorkeakoulutHyväksilukemisen lähteenä. Käytetään tätä arvoa, mikäli varsinaista oppilaitostietoa ei ole.
64KansalaisopistotKansalais- ja työväenopistot. Avoin yliopisto-opetus -tiedonkeruu. Käytetään tätä arvoa, mikäli varsinaista oppilaitostietoa ei ole.
63KansanopistotAvoin yliopisto-opetus -tiedonkeruu. Käytetään tätä arvoa, mikäli varsinaista oppilaitostietoa ei ole.
66KesäyliopistotAvoin yliopisto-opetus -tiedonkeruu
99Muut oppilaitoksetHyväksilukemisen lähteenä. Käytetään tätä arvoa, mikäli varsinaista oppilaitostietoa ei ole.
UKUlkomainen korkeakouluHyväksilukemisen lähteenä.
UMUlkomainen muu oppilaitosHyväksilukemisen lähteenä.
XXMuodollisen koulutuksen ulkopuolellaHyväksilukemisen lähteenä.

Organisaation rooli, Organisationens roll

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaorganisaationrooli/koodi

Organisaation rooli liittyy tilanteeseen, jossa varsinainen organisaatiotieto liittyy johonkin toiseen tietoon ja liitokseen liittyen on jokin rooli.

1myöntäväbeviljande

Organisaation roolia myöntävä käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, jonka omistamasta tiedosta on kyse.

2järjestäväarrangerande

Organisaation roolia järjestävä käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, joka on osallistunut kyseenomaisen tiedon syntymisen järjestämiseen tai toteuttamiseen.

3lähdeursprunglig

Organisaation roolia lähde käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, joka on kyseenomaisen tiedon syntymisen alkuperäinen lähde. Käytetään yhteistyössä järjestettyjen erikoistumiskoulutusten osalta ilmaisemaan opiskelijat rekrytoinut korkeakoulu.

4kohdemottagande

Organisaation roolia kohde käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, jonka kyseenomaiseen tietoon liittyen on olemassa liikkuvuutta/siirtyvyyttä ja tässä ilmoitettava organisaatio on siirtymisen kohde.

5Fuusioitunut myöntäjäfusionerad beviljandeOrganisaation roolia fuusioitunut myöntäjä käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, jonka omistamasta tiedosta on kyse ennen fusiota.
Voidaan käyttää korkeakoulujen fuusiotilanteessa, kun kaksi tai useampaa opintorekisteria yhdistetään. Rooliarvoa voi hyödyntää erottamaan samaa opintosuoritusta koskevat, mahdollisesti tuplana tai useammin tulevat tiedot
.
9tuntematonokänd

Pätevyys, Behörighet

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtapatevyys/koodi

Tietovarannosta kerätään viranomaistiedonkeruisiin pätevyydet uusilla kirjainkoodeilla .

Valviran kanssa valmistellaan sen valvontavastuulla olevien pätevyyskoodien keräämistä tietovarannosta (2013_11_29_kokous).

Pätevyys-koodiston selitys ja keskustelua: Patevyys

Mahdolliset kombinaatiot pätevyyksistä voi ja tulee ilmoittaa esim. useana opintosuorituksen tuottamana pätevyytenä.

Opetattavien aineitten pätevyyskoodisto erillisenä alasivunaan: Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Formell yrkesbehörighet som fastställs av en utomstående myndighet.

ArvoSeliteHuom
11kätilö (AMK)Valvira
12sairaanhoitaja (AMK)Valvira
13terveydenhoitaja (AMK)Valvira
14ensihoitaja (AMK)Valvira
15bioanalyytikko (AMK)Valvira
16fysioterapeutti (AMK)Valvira
17hammasteknikko (AMK)Valvira
18optometristi (AMK)Valvira
19röntgenhoitaja (AMK)Valvira
20suuhygienisti (AMK)Valvira
21toimintaterapeutti (AMK)Valvira
22jalkaterapeutti (AMK)Valvira
23naprapaatti (AMK)Valvira
24osteopaatti (AMK)Valvira
51lääketieteen lisensiaattiValvira
52hammaslääketieteen lisensiaattiValvira
53proviisoriValvira
54farmaseuttiValvira
55psykologiValvira
56ravitsemusterapeuttiValvira Huom! Tämä koodi ei ole käytössä, korvattu kirjainkoodilla rte
81pappikelpoisuus
82auktorisoitu kielenkääntäjäkelpoisuus
ikpääaineeseen kuuluvat aineen opettajan pedagogiset opinnotopettaja ("aineenopettaja").
ilsivuaineena aineen opettajan pedagogiset opinnotopettaja ("aineenopettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 1.
imerilliset opettajan pedagogiset opinnotopettaja ("aineenopettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 904.
inpääaineeseen kuuluvat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnotopettaja ("luokanopettaja").
iosivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnotopettaja ("luokanopettaja")
iperilliset perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnotopettaja ("luokanopettaja")
iqpääaineena varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO) ja varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (AMK)opettaja ("lastentarhanopettaja", "varhaiskasvatuksen opettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 2. Huom! Koodia käytetään sosiaalialan opinnoille lain 540/2018  siirtymäsäännösajan sisällä ( opinnot  aloitettu ennen 31.8.2019 ja valmistuneet viimeistään 31.7.2023)
kesivuaineena varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO)opettaja ("lastentarhanopettaja", "varhaiskasvatuksen opettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 2.
vaerilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO)
irerilliset erityislastentarhanopettajan opinnotopettaja ("erityislastentarhanopettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 674.
jd sivuaineena suoritetut erityislastentarhanopettajan opinnot opettaja
ispääaineeseen kuuluu erityisopettajan pätevyysopettaja ("erityisopettaja")
itsivuaineena erityisopettajan pätevyysopettaja ("erityisopettaja")
iuerilliset erityisopettajan opinnotopettaja ("erityisopettaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 670.
ivpääaineeseen kuuluu peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan pätevyysopettaja ("opinto-ohjaaja")
iwsivuaineena peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan pätevyysopettaja ("opinto-ohjaaja")
iyerilliset opinto-ohjaajan opinnotopettaja ("opinto-ohjaaja"). Korvaa vanhan TK-koodin 678.
ixruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutusopettaja. Korvaa vanhan TK-koodin 912.
jaopettajan pätevyys ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa (amk)opettaja ("ammatillinen opettaja")
jberityisopettajan pätevyys ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa (amk)opettaja ("ammatillinen erityisopettaja")
jcopinto-ohjaajan pätevyys ammatillisessa opettajakorkeakoulutuksessa (amk) opettaja ("opinto-ohjaaja")
ll5lääketieteen lisensiaatti 5Opiskelunaikainen pätevyys, viiden vuoden lääketieteen opinnot, Valvira
ll4lääketieteen lisensiaatti 4 Opiskelunaikainen pätevyys, neljän vuoden lääketieteen opinnot, Valvira
hl4hammaslääketieteen lisensiaatti 4 Opiskelunaikainen pätevyys, neljän vuoden hammaslääketieteen opinnot, Valvira
farfarmasian opinnotOpiskelunaikainen pätevyys farmasian alallla,Valvira
tehMuut terveydenhuollon alat: suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa kyseisen koulutuksen opinnoistaanValvira
1opettajakäytetään kerättäessä tietoa "henkilön aineyhdistelmässä sivuaineena aineenopettajan pedagogiset opinnot", koskee vain tutkintoon johtavan koulutuksen opintoja. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "il"
2

lastentarhanopettaja

käytetään kerättäessä sosionomi-opiskelijoista tietoa "henkilön aineyhdistelmään kuuluu opintoja, jotka tähtäävät lastentarhanopettajan pätevyyteen". Pätevyyden tuottava osa on 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. (Korvaa tiedon ’siirtynyt tai aloittanut tuotantopainoitteisessa koulutuksessa’) - tieto lisätty 2013 syksyn ammattikorkeakouluopiskelija -tiedonkeruun myötä. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "iq" tai "ke"
670

erilliset erityisopettajan opinnot

TK:n koodisto. TK: Sisältää myös erilliset erityisluokanopettajan opinnot. Erillisiä erityisopettajan (670, 674, 684) ja opinto-ohjaajan (678) opintoja ei lasketa tutkinnoiksi. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "iu"
674erilliset erityislastentarhanopettajan opinnotTK:n koodisto. Erillisiä erityisopettajan (670, 674, 684) ja opinto-ohjaajan (678) opintoja ei lasketa tutkinnoiksi. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "ir"
678erilliset opinto-ohjaajan opinnotTK:n koodisto. Erillisiä erityisopettajan (670, 674, 684) ja opinto-ohjaajan (678) opintoja ei lasketa tutkinnoiksi. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "iy"
904erilliset opettajan pedagogiset opinnotTK:n koodisto (myös aineenopettaja). Ei tutkintoon johtava koulutus. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "im"
912ammatillisten oppilaitosten, kansan- ja kansalaisopistojen opettajille tarkoitetut erilliset kasvatustieteelliset opinnotTK:n koodisto. Ei tutkintoon johtava koulutus. Huom! Korvataan 2015 tiedonkeruussa kirjainkoodilla "ix"
sosSosiaalityöntekijäValvira. Sosiaalityöntekijän pätevyys.
elaErikoislääkäriTK:n tiedonkeruu, kun erikoislääkäri ei ole enää tutkinto
ehaErikoishammaslääkäriTK:n tiedonkeruu, kun erikoishammaslääkäri ei ole enää tutkinto
vlaSuorittanut EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kliinisen kuulustelunValvira
vlbSuorittanut EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien suomalaisen terveydenhuollon kuulustelunValvira
vlcSuorittanut EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien käytännön potilastentinValvira
vldOpiskelijana EU-/ETA-alueen ulkopuolella ja suorittanut lääkärien kliinisen kuulustelunValvira
pelSuoritettu perusterveydenhuollon lisäkoulutusValvira
yekSuoritettu yleislääketieteen erityiskoulutusValvira
ealErikoislääkäri akuuttilääketiedeValvira
eatErikoislääkäri anestesiologia ja tehohoitoValvira
eenErikoislääkäri endokrinologiaValvira
elfErikoislääkäri foniatriaValvira
efyErikoislääkäri fysiatriaValvira
elgErikoislääkäri gastroenterologiaValvira
egkErikoislääkäri gastroenterologinen kirurgiaValvira
egeErikoislääkäri geriatriaValvira
eiaErikoislääkäri ihotaudit ja allergologiaValvira
eli

Erikoislääkäri infektiosairaudet

Valvira
elkErikoislääkäri kardiologiaValvira
ekaErikoislääkäri keuhkosairaudet ja allergologiaValvira
eflErikoislääkäri kliininen farmakologia ja lääkehoitoValvira
efiErikoislääkäri kliininen fysiologia ja isotooppilääketiedeValvira
eheErikoislääkäri kliininen hematologiaValvira
ekkErikoislääkäri kliininen kemiaValvira
ekmErikoislääkäri kliininen mikrobiologiaValvira
eknErikoislääkäri kliininen neurofysiologiaValvira
ekoErikoislääkäri  korva-, nenä- ja kurkkutauditValvira
erkErikoislääkäri käsikirurgiaValvira
erlErikoislääkäri lastenkirurgiaValvira
elnErikoislääkäri lastenneurologiaValvira
elpErikoislääkäri lastenpsykiatriaValvira
eltErikoislääkäri lastentauditValvira
ellErikoislääkäri liikuntalääketiedeValvira
ensErikoislääkäri naistentaudit ja synnytyksetValvira
eneErikoislääkäri nefrologiaValvira
enkErikoislääkäri neurokirurgiaValvira
eleErikoislääkäri neurologiaValvira
enpErikoislääkäri nuorisopsykiatriaValvira
eolErikoislääkäri oikeuslääketiedeValvira
eopErikoislääkäri oikeuspsykiatriaValvira
eotErikoislääkäri ortopedia ja traumatologiaValvira
eplErikoislääkäri patologiaValvira
epeErikoislääkäri perinnöllisyyslääketiedeValvira
epkErikoislääkäri plastiikkakirurgiaValvira
epsErikoislääkäri psykiatriaValvira
eraErikoislääkäri radiologiaValvira
ereErikoislääkäri reumatologiaValvira
elsErikoislääkäri silmätauditValvira
esiErikoislääkäri sisätauditValvira
ersErikoislääkäri suu- ja leukakirurgiaValvira
esrErikoislääkäri sydän- ja rintaelinkirurgiaValvira
esyErikoislääkäri syöpätauditValvira
ethErikoislääkäri terveydenhuoltoValvira
ettErikoislääkäri työterveyshuoltoValvira
eluErikoislääkäri urologiaValvira
elvErikoislääkäri verisuonikirurgiaValvira
elyErikoislääkäri yleiskirurgiaValvira
eyl

Erikoislääkäri yleislääketiede

Valvira
ehdErikoishammaslääkäri hammaslääketieteellinen diagnostiikkaValvira
ehoErikoishammaslääkäri hampaiston oikomishoitoValvira
ekhErikoishammaslääkäri kliininen hammashoitoValvira
eslErikoishammaslääkäri suu- ja leukakirurgiaValvira
ehtErikoishammaslääkäri terveydenhuoltoValvira
ttaTyöterveyshuollon asiantuntijaAsetuksen 708/2013 mukainen työterveyshuollossa toimivan asiantuntijan pätevyys. Valvira.
ttlTyöterveyshuollon lääkäriAsetuksen 708/2013 mukainen työterveyshuollossa osa-aikaisesti toimivan laillistetun lääkärin pätevyys. Valvira.
tttTyöterveyshuollon terveydenhoitajaAsetuksen 708/2013 mukainen työterveyshuollossa toimivan terveydenhoitajan pätevyys. Valvira.
hteHoitotason ensihoito 30 opSosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 340/2011, 8§) mukainen koulutus
ptePsykoterapeuttiValvira, Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutusta. Huom! Ei merkitä suuntautumisvaihtoehtoa.
putPuheterapeuttiValvira
rteRavitsemusterapeuttiValvira
vstutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (amk)

Lain 540/2018 27 §  mukainen varhaiskasvatuksen sosionomi. Käytetään sosionomi (amk) tutkinnon suorittaneille,  jotka ovat aloittaneet opinnot 1.9.2019 jälkeen sekä niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet sosionomi (amk) tutkinnon ja täydentävät opinnot 1.9.2019 jälkeen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikkaan  suuntautuneille opinnoilla ja lisäksi niille joiden opinnot ovat lain voimaan tullessa kesken ja jotka eivät suorita opintoja loppuun 31.7.2023 mennessä.

voerilliset varhaiskasvatuksen sosionomipätevyyteen tähtäävät opinnot (AMK) 60 opSosionomin tutkinto täydennetty vastaamaan lain 540/2018 mukaisia kelpoisuusvaatimuksia avoimessa ammattikorkeakoulussa / erillisinä opintoina suoritetuilla opinnoilla.

Rahoituslähde, Finansieringskälla

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtarahoituslahde/koodi

https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-126

Huom! Käytetään vain tutkintokoulutukselle.

1PerusrahoitusOpetushallinnon (tai ammattikorkeakoulun) rahoittama koulutus
2ESR-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutusKokonaan (ml. kansallinen osuus) ESR-rahoituksella tai muulla rakennerahastorahoituksella järjestettävä tutkintoon johtava koulutus
3TE-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutusTyövoimahallinnon ostama AMK-tutkintoon johtava koulutus
4maksullinen tilauskoulutusYo-tiedonkeruussa "2"Käytetään lain

1600/2015 9 §:n ja lain 1601/2015 13 §:n mukaisista koulutuksista

5lukuvuosimaksuvelvollinen (1.8.2017 lähtien)Yo-tiedonkeruussa "1". Huom! Tätä koodia käytetään myös lain 

1600/2015 10 §:n ja lain 1601/2015 13 a §:n koulutuksista. Käyttotapausesimerkit https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Koontisivu+tyoskentelyn+tuloksista

Sukupuoli, Kön

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/sukupuoli/koodi

1mies
2nainen
9tuntematon

Valtiot ja maat

VIRTA-Otp:ssa käytössä Tilastokeskuksen luokittelu.

Valtiot ja maat: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/
sekä 999=Tuntematon

HUOM! OPH:n koodistopalvelussa oleva koodisto poikkeaa muutaman koodin osalta Tilastokeskuksen koodistosta.

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/maatjavaltiot2/koodi


Liikkuvuusohjelma

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaliikkuvuusohjelma/koodi


KoodiNimiSelite
101Erasmus+Kaikki Erasmus+-liikkuvuus
102Muu EU-ohjelmaMuu EU-ohjelma tai EU-rahoitteinen liikkuvuus, joka ei kuulu Erasmus+:n piiriin
103Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmaEsim. Nordplus, Nordlys
104Muu kansainvälinen ohjelmaEsim. Fulbright, ISEP, n2n
105Kansallinen ohjelmaEsim. FIRST, HEI ICI, NoSoSo, CIMO Fellowship
106Korkeakoulun oma sopimusKorkeakoulujen omat, kahden- tai monenkeskiset sopimukset
107Opiskelijan oma järjestelyLiikkuvuusohjelmien ulkopuolella itsenäisesti liikkuvat opiskelijat, ns. free mover -vaihdot
108MuuMuu liikkuvuusohjelma
999TuntematonLiikkuvuusohjelma ei tiedossa

Huomioita

 • Koodiston mappaus CIMO:n vanhaan koodistoon
 • Ohjelmilla on uudet koodiarvot, jotta ne eivät sekoitu CIMO:n vanhaan koodistoon (arvot 01-16, 99)
 • EuroSTAT tarvitsee tiedon EU-ohjelmista yleensä: saadaan Erasmus+ ja Muu EU-ohjelma -kategorioiden yhteenlasketusta määrästä
 • Luokittelun tarkkuustaso
  • Mitä yhteismitallista tietoa tarvitaan korkeakoulun ulkopuolella
  •  Vrt. operatiiviset tarpeet esim. uusille palveluille ja eri tiedonkeruiden tarpeet. Erasmus+-raportointi on kuitenkin liian hienojakoinen.
 • Jos opiskelijalle myönnetty rahoitus tulee eri lähteestä kuin ohjelma/sopimus, jonka kautta liikkuvuus on sovittu tapahtuvaksi, tähän kirjataan näistä kahdesta ohjelma/sopimus.

Liikkuvuuden suunta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaliikkuvuudensuunta/koodi


KoodiNimi
Lähtevä
2Saapuva


Liikkuvuuden tyyppi

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/virtaliikkuvuudentyyppi/koodi


KoodiNimi
Opiskelijavaihto
2Kansainvälinen harjoittelu


Liikkuvuuden luokittelu

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/liikkuvuudenluokittelu/koodi


KoodiNimiSelite
aAikuiskoulutusTarkentaa Opiskeluoikeuden tyyppi -koodiston arvoa 1 Ammattikorkeakoulututkinto (eli jos opiskeluoikeus on tyyppiä ammattikorkeakoulututkinto ja tätä arvoa A Aikuiskoulutus ei ole tuotu, on kyseessä nuorten koulutus. 

Huomioita

 • Geneerinen luokka tarvittaville lisämääreille.
 • Yhdelle liikkuvuusjaksolle voi kirjata useita liikkuvuuden luokitteluarvoja, jos arvoja jatkossa on enemmän.
 • Tämä luokittelu mahdollistaa jatkossa minkä tahansa arvon lisäämisen ilman järjestelmämuutoksia ja rikkomatta tiedonsiirtoskeemaa.
 • Yhdistämällä arvo a Aikuiskoulutus tietoon opiskeluoikeuden tyypistä (amk/ylempi amk), saadaan kerättyä CIMO:n tietotarve 'koulutuksen tyyppi'.

Opiskeluoikeuden luokittelu

Jos historiatietojen osalta ei pystytä erottelemaan kotimaista harjoittelua ulkomaisesta, ei näiden suoritusten tuonnin yhteydesäs käytetä kumpaakaan luokitteluarvoa.

Valmistelu

Suunnittelun apuna Google Docs -laskentataulukko: