Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palvelun tila: POISTETTU KÄYTÖSTÄ 

Palvelun nimi

OID-tunnusten luonti- ja hallintapalvelu (SPECS-200)

Palvelun kuvaus

Tekninen palvelu, jolla luodaan OID-koodeja ja tallennetaan ne koodistopalveluun kuuluvaan OID-repositoryyn. Tällä palvelulla voidaan luoda kaikkia järjestelmän tarvitsemia OID-koodistoon tallennettavia koodeja, siis myös muita kuin henkilön yksilöintiä varten generoitavia tunnuksia. Myös asiakirjahallinnon indeksointiin, organisaatioiden hallintaan ja muihin tarpeisiin käytetyt koodit voidaan luoda tällä palvelulla.

Tunniste (label)

SPECS-200

Vaatimukset

 

Palvelun käyttäjät

OID-koodiston käyttäjät: Oppijan henkilöhallinta, organisaatiohallinta, roolin hallinta, OPH:n asiakirjahallinta, tekninen koodisto, laskutus ja logistiikka, muu luokittelu, luettelointi ja indeksointi.

OID-koodin luokitusOID-koodipolkuOPH:n tarkenne
Teknilliset koodistot, nimikkeistöt ja luokitukset1.2.246.562.5.# 
Sisältötuotantoon liittyvät koodistot, nimikkeistöt ja luokitukset1.2.246.562.6.# 
Toimipaikat1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXOrganisaatio
Asiakirjat1.2.246.562.11.#Hakemusnumero
Ohjelmistot1.2.246.562.12.# 
Laitteet1.2.246.562.13.# 
Palvelut1.2.246.562.14.# 
Laskutus1.2.246.562.16.# 
Logistiikka1.2.246.562.17.# 
Sanomaliikenteen osapuolten tunniste1.2.246.562.18.# 
Rekisterinpitäjä1.2.246.562.19.# 
Näytetunniste1.2.246.562.20.# 
Tilapäinen asiakkaan tunniste1.2.246.562.22.# 
Henkilönumero

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

Oppijanumero
Roolin yksilöinti1.2.246.562.27.# 
Ryhmä1.2.246.562.28.# 
Haku1.2.246.562.29.# 
Tutkintotoimikunta1.2.246.562.30.# 

Ylätason kuvaus ("proosa")

Oppijanumero ja OID.pptx päivitetty 10.6.2013

Rautalankamallit

Tarvitaanko tähän käyttöliittymää? Osa henkilöhallinnan käyttistä henkilö-OID:ien osalta, mutta entäpä muu OID-käyttö?

Prosessikuvaukset

Uuden OID-koodin luominen, sekvenssikaavio

OID:n tarkistusmerkin laskenta-algoritmiksi sovittu nyt sama kuin pankkisiirtojen viitenumeron tarkistusmerkillä (IBM Check 1-3-7). Siis ei käytetä LUHN-10:a, vaan 1-3-7:aa. Tarkistusmerkki lasketaan vain OID:n lehdestä, eli viimeisen pisteen jälkeisestä kymmenestä numerosta, joista se yhdestoista on tarkistusmerkki. Käytetään samaa algoritmia kaikissa OID-nodeissa. Kts algoritmin kuvaus täältä:
http://www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tekninen_dokumentaatio/Dokumentit/kotimaisen_viitteen_rakenneohje.pdf
Sama ohje englanniksi, jos satutte tarvitsemaan.

Käyttötapauskaaviot

OID-solmuluokat OPH:ssa

Tilakaaviot

 

Käyttötapauskuvaukset

linkki:

There is no content with the specified labels

Tietomalli

linkki

Koodistot

oma koodisto: OID

Liittyvät palvelut ja moduulit

 

Huomioita

 

Yhteyshenkilö

 Juha

1 Comment

 1. Esimerkki Code-1-3-7-algoritmin käytöstä:

  Oppijanumero: 3439774804-, johon lasketaan tarkistusmerkki kertoimilla 1-3-7 siten, että täytetään oikealta vasemmalle 7-3-1. Kerroinjonon pitää siis loppua seiskaan:

   3 4 3 9 7 7 4 8 0 4 (Kooditettava numerosarja)
  x 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 (Kertoimet)
  1+4+9+3+7+1+8+8+0+8, summaksi tulee 9.
  Tarkistusmerkki lasketaan vähentämällä summa kymmenestä, 10 - 9 = 1.

  Nyt kun lasketaan modulo 10 -summaa, riittää kun lasken vain luvun viimeiset numerot. Siis 3 x 7 on toki 21, mutta tulokseksi riittää pelkkä 1. Samoin 1+4+9+3+7+1+8+8+0+8 = 49, mutta meitä kiinnostaa vain se 9.

  Tulokseksi saadaan siis 11-merkkinen oppijanumero: 34397748041

  Tarkistusalgoritmi: 
  3 4 3 9 7 7 4 8 0 4 1
  x 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1
  1+4+9+3+7+1+8+8+0+8+1=0 eli kyseinen oppijanumero on säännönmukainen.