Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei kaikki

Meteoriin tehdään versiopäivitys maanantaina 31.10.2011 klo 10:00. Toimittaja on vahvistanut tämän aikataulun.

Pyydän, että ette käytä Meteoria maanantaina ennen klo 10:15, jotta toimittaja saa työrauhan. Varsinaista katkosta palvelussa ei tule versiopäivityksen vuoksi.

Versiopäivityksen yhteydessä myös verkkopalvelun värit tulevat muuttumaan. Oranssia Avoinyliopisto.fi -logoa voi yhä käyttää, vaikka värimaailmaan tehdään muutoksia. Teen muutokset Meteor-oppaaseen ja hienosäädön markkinoinnin ohjeistukseen maanantaiksi.

Jos teille tulee ongelmia versiopäivityksestä tai uusista väreistä, noudata ongelmien ilmoittamisen prosessia, jonka ohjeet löydät wikistä: https://confluence.csc.fi/display/AVO/Ongelmien+ilmoittaminen+JIRA. Yliopistojen yhdyshenkilöt: http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Yhdyshenkilot/. Älä ilmoita virheistä verkkopalvelun palautelomakkeen kautta!

Jos joitakin muutoksia aikatauluun tulee, ilmoitan asiasta heti.

Terveisin Tampereelta neuvottelupäiviltä, Soile Pylsy