Child pages
 • Julkaisutiedonkeruun ohjeistuksen käsittely 2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedonkeruun ohjeistusta on käsitelty syksyn aikana erillisessä työryhmässä sekä kahdessa seminaarissa (25.9. yliopistoille ja 16.10. ammattikorkeakouluille). Näiden johdosta julkaisutiedonkeruun ohjeistusta muokattiin suhteellisen paljon. Ohjeistuksen muokkauksella pyrittiin tekemään ohjeesta selkeämpi ja vähemmän tulkinnanvaraa sisältävä. Sisällöllisistä muutoksista merkittävimmät ovat seuraavat:

 1. Ammatillinen julkaisu on määritelty. Yleislinjauksena julkaisut määritellään eri julkaisutyyppeihin julkaisukanavan kohdeyleisön perusteella.
 2. Julkaisuvuoden määritelmää on selkeytetty erityyppisten julkaisujen osalta. Mikäli julkaisun täydelliset viitetiedot ovat saatavilla vasta 31.1.2013 jälkeen, merkitään julkaisut seuraavan vuoden tiedonkeruuseen.
 3. Julkaisutiedonkeruun pakolliset kentät on määritelty taulukossa.
 4. Tilastovuonna 2013 tulee tiedonkeruuseen mukaan tieto siitä, onko julkaisu kansallinen yhteisjulkaisu
 5. Julkaisun tieteenala tarkoittaa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa, eli tutkijan näkökulmaa julkaisuun
 6. Tiedonkeruuseen on lisätty kentät julkaisun jufo-tasolle (korkeakoulun oma tieto) ja julkaisun korkeakoulukohtaiselle id:lle.
 7. Julkaisun kansainvälisyys kerätään kyllä/ei tietona. Julkaisumaan tieto on vapaaehtoinen.
 8. Julkaisutyyppi C2 kohdalla on painotettu, että ko. luokkaan ei merkitä pelkkää toimitustyötä, vaan ko. luokan julkaisu tarkoittaa esipuhetta tai johdantoa toimitettuun teokseen.
 9. Julkaisutyyppi D4 merkintää on selkeytetty.
 10. Julkaisutyyppien ohjeistuksiin on lisätty esimerkkejä erilaisista julkaisutyypeistä sen mukaan kuuluvatko vai eivät ko. julkaisutyyppiin. Otetaan mieluusti vastaan ehdotuksia lisäesimerkeiksi ko. kohtiin.

Ohjeistus oli yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla kommentoitavana ennen sen lopullista julkaisemista..

 

 • No labels

3 Comments

 1. Anonymous

  Tässä puhutaan vain yliopistoista. Entä ammattikorkeakoulut?

  1. Kiitos huomiosta! Samat muutokset koskevat siis myös ammattikorkeakouluja. (Muokkasin nyt listaa niiltä osin kuin oli viitattu vain yliopistoihin)

 2. Anonymous

  Julkaisutyyppi C2 kohdalla on painotettu, että ko. luokkaan ei merkitä pelkkää toimitustyötä, vaan ko. luokan julkaisu tarkoittaa esipuhetta tai johdantoa toimitettuun teokseen. Ilmoitetaanko toimitustyö ja johdanto kuitenkin omina julkaisuinaan?