Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Julkaisutiedonkeruun ohjeistusta on käsitelty syksyn aikana erillisessä työryhmässä sekä kahdessa seminaarissa (25.9. yliopistoille ja 16.10. ammattikorkeakouluille). Näiden johdosta julkaisutiedonkeruun ohjeistusta on muokattu suhteellisen paljon. Ko. tapahtumissa esitettiin että ohjeistus lähetettäisiin yliopistoille kommentoitavaksi ennen sen virallista lähettämistä.

Julkaisutiedonkeruun ohjeistusta voi kommentoida täällä tai sähköpostitse jukka.haapamaki (at) minedu.fi 16.11.2012 asti.

Ohjeistuksessa on merkitty keltaisella värillä isoimmat muutokset. Ohjeistuksen muokkauksella on pyritty tekemään ohjeesta selkeämpi ja vähemmän tulkinnanvaraa sisältävä. Sisällöllisistä muutoksista merkittävimmät ovat seuraavat:

 1. Ammatillinen julkaisu on määritelty. Yleislinjauksena julkaisut määritellään eri julkaisutyyppeihin julkaisukanavan kohdeyleisön perusteella.
 2. Julkaisuvuoden määritelmää on selkeytetty erityyppisten julkaisujen osalta. Mikäli julkaisun täydelliset viitetiedot ovat saatavilla vasta 31.1.2013 jälkeen, merkitään julkaisut seuraavan vuoden tiedonkeruuseen.
 3. Julkaisutiedonkeruun pakolliset kentät on määritelty taulukossa.
 4. Tilastovuonna 2013 tulee tiedonkeruuseen mukaan tieto siitä, onko julkaisu kansallinen yhteisjulkaisu
 5. Julkaisun tieteenala tarkoittaa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa, eli tutkijan näkökulmaa julkaisuun
 6. Tiedonkeruuseen on lisätty kentät julkaisun jufo-tasolle (yliopiston tieto) ja julkaisun yliopistokohtaisella id:lle.
 7. Julkaisun kansainvälisyys kerätään kyllä/ei tietona. Julkaisumaan tieto on vapaaehtoinen.
 8. Julkaisutyyppi C2 kohdalla on painotettu, että ko. luokkaan ei merkitä pelkkää toimitustyötä, vaan ko. luokan julkaisu tarkoittaa esipuhetta tai johdantoa toimitettuun teokseen.
 9. Julkaisutyyppi D4 merkintää on selkeytetty.
 10. Julkaisutyyppien ohjeistuksiin on lisätty esimerkkejä erilaisista julkaisutyypeistä sen mukaan kuuluvatko vai eivät ko. julkaisutyyppiin. Otetaan mieluusti vastaan ehdotuksia lisäesimerkeiksi ko. kohtiin.
 • No labels