Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rekisterinpitäjä

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus | Postiosoite: PL 405 02101 Espoo | Internet-osoite: http://www.csc.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kristiina Uolia | Sähköpostiosoite: kristiina.uolia(at)csc.fi | Puhelinnumero: 050 576 9524

Rekisterin tekninen ylläpitäjä

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus | Postiosoite: PL 405 02101 Espoo | Internet-osoite: http://www.csc.fi

Rekisterin nimi

haku.joopas.fi -palvelun käyttäjätietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään yliopistoon JOO-opiskelijaksi hakeutumisessa, JOO-opiskelijavalinnoissa sekä liikkuvuusprosessin hallinnoimisessa. Rekisteriin tallennetaan sähköisellä lomakkeella kysyttävät tiedot. Sähköisten lomakkeiden tallennettuja tietoja käytetään kohdeyliopiston opiskelijatieto­järjes­telmän perustietoina. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään hyväksi liikkuvuusopintojen laskutuksessa yliopistojen välillä.

Rekisterin tietosisältö

Kaikista rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan se tieto, mikä on välttämätöntä opinto-oikeuden myöntämiseen sekä kohdeyliopiston opiskelijatietojärjestelmätietojen tallentamiseen. Näitä tietoja ovat opiskelijan henkilö- ja yhteystiedot, opiskelutiedot sekä opinto-oikeuteen liittyvät perustelutiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot ja yliopistojen opiskelijatietojärjestelmät.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Opiskelijaa koskevat henkilö- ja opintotiedot siirretään kohdeyliopiston opiskelijatietojärjestelmään sekä opintosuoritustiedot kotiyliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Lisäksi tietoja käytetään hyväksi, kun raportoidaan opiskelijaliikkuvuuden toteutumisesta eri yliopistoissa. Tämä raportointi on yleisellä tasolla eikä henkilötietoja paljasteta tässä yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu atk-järjestelmään. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan portaalin teknisillä ylläpitäjillä on niihin pääsy. Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät ovat jatkuvan ylläpidon alaisia järjestelmän tietoturvan varmistamiseksi. Atk-laitteet sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteri­seloste on nähtävissä rekisterinpitäjällä. Kirjautunut käyttäjä voi tarkistaa tietonsa käyttämällä järjes­telmän normaaleja toimintoja.

Tiedon korjaaminen

Käyttäjä voi itse korjata omat yhteystietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. Opintoja koskevat virheelliset tiedot korjataan opiskelijatietojärjestelmään, mistä tiedot siirtyvät haku.joopas.fi-tietokantaan.

Kielto-oikeus

Henkilötietoja ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjän kielto-oikeus olisi perusteltu.

  • No labels