Child pages
 • 5. Julkaisutyyppi C, määrittely
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 
 • No labels

2 Comments

 1. Anonymous

  Julkaisutyyppi C2 tuntuu yhä hankalalta mieltää. Tyypin määrittelyssä sanotaan: "Luokkaan C2 merkitään ne artikkelit, joissa kirjoittaja on artikkelin kirjoittamisen lisäksi toiminut julkaisun toimittajana." Entä ne saman teoksen artikkelit, joita toimittaja ei ole kirjoittanut? Mihin luokkaan ne laitetaan?

 2. Anonymous

  C2:

  - Toimitetut julkaisut, joissa toimittajalla on myös omaa tieteellistä panosta, kuten laaja johdanto ja esipuhe. Johdantoa tai esipuhetta ei merkitä erikseen luokkiin A tai B. Pelkkää toimitustyötä ei lasketa julkaisuksi (toimitustyö on asiantuntijatehtävä). Luokka C2 on erillistapaus luokista A1 (artikkeli), A3 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa) ja A4 (Artikkeli konferenssijulkaisussa). Luokkaan C2 merkitään ne artikkelit, joissa kirjoittaja on artikkelin kirjoittamisen lisäksi toiminut julkaisun toimittajana.


  Tarkoittaako se, että johdantoa tai esipuhetta ei merkitä erikseen luokkiin A tai B sitä että esipuheet ja johdannot ovat aina C2? Tuossa lainauksessani sanotaan myös, että luokka C2 on erillistapaus luokista A1, A3 ja A4. Entä B-luokat?