Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kokoukset:

 • 14.2. 2013

Joopas - palvelukonsortion johtoryhmän kokous

 

Aika                 14.2.2013 klo 13.00 – 15.00

Paikka              Helsingin yliopisto: Aleksandrian luokka 430

Läsnä               Anneli Lappalainen, Aalto-yliopisto, pj.

                        Sari Zitting, Helsingin yliopisto

                        Tove Ahlskog-Pursiainen, Svenska Handelshögskolan

                        Petri Sjöblom, Turun yliopisto

                        Mikko Markkola, Tampereen yliopisto

                        Johanna Naukkarinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

                        Kirsi Lindfors ja Sini Ullgren, Tampereen teknillinen yliopisto

                        Anja Britschgi, Vaasan yliopisto

                        Tuula Heide-Savolainen, Itä-Suomen yliopisto

                        Mialeena Pärssinen Maanpuolustuskorkeakoulu

                        Marja-Leena Pétas, Sibelius-Akatemia

                        Kristiina Uolia, CSC, sihteeri

                        Asiantuntijana:

                        Hely Lahtinen, CSC- Joopas-palvelun ylläpito

                        Soile Pylsy, CSC

                     

Asiat

 1. 1.     Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen

 1. 2.     Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/JOO/KOKOUS+helmikuu+2013

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 1. 3.     Yliopistojen ajankohtaiset kuulumiset

Todettiin muutamat henkilövaihdokset: Lappeenrannassa Johanna Naukkarinen sijaistaa Päiviä toukokuun puoleen väliin saakka. Sini Ullgren aloitti Tampereen teknillisessä yliopistossa JOO-koordinaattorina ja toimii siinä tehtävässä tämän vuoden loppuun saakka.

 1. 4.     Joopas - palvelun toimintavuosi 2012

Toimintakertomus 2012 (Liite 1)

Toimintakertomuksen liitteinä talousraportti (liite 1a), tukipyynnöt (liite 1b) sekä hakemusmäärät (liite 1c)

Käytiin läpi muutamia lukuja: CSC.raportissa palkkakulut kattavat vain CSC:n henkilökunnan työtunnit. Turun yliopistolta ostettu työ on mukana ulkoisissa palveluostoissa. Kustannuskehitysraportissa henkilötyö on kerätty yhden otsikon alle ja työtunnit ovat myös nähtävissä.

Todettiin että jatkossa voisi olla toimintakertomuksen jaottelun mukainen talousraportti jos mahdollista.

Esitys:

Merkittiin toimintakertomus ja talosuraportit tiedoksi.

 1. 5.     Joopas-palvelun toimintasuunnitelma 2013

Liitteenä toimintasuunnitelma (liite 2) ja budjetti (liite3)

Käytiin läpi vuoden 2013 toimintasuunnitelma.

Todettiin että yliopistojen tulee vaikuttaa siihen, että niin joo- kuin avoimet opinnot tulee saada kansalliseen tarjontakantaan tutkintoon johtavan koulutustarjonnan ohella. Opetustarjontatietoja ei ole järkevä syöttää moneen kertaan.

Synergiaryhmällä on tästä asiasta työpaja maaliskuussa. Siinä käydään läpi tarjontatiedon nykyinen tietomalli ja vaikutetaan siihen. Myös avoin ammattikorkeakoulu on keskusteluissa mukana.

Todettiin että hyödynnetään synergia-ryhmää tietomalliin ja palveluun vaikuttamisessa.

Sovittiin että kohdan 1.1 (opiskelijaviestintäpalvelut) alla selvitetään miten nyt ainoastaan Tampereen käytössä oleva tiedonsiirto saadaan toimivaksi myös muille yliopistoille ja mitkä olisivat käyttöönoton kustannukset. Lisäksi laaditaan kaksi jatkopolkua, joilla voidaan arvioida  nykyisenkaltaisen joopas-järjestelmän jatko seuraavina vuosina sekä Joopas-järjestelmän kytkeminen KOTVE-tarjontaan.

Selvitetään tiedonsiirtotiedostojen vastaanoton kustannukset: määritellään ja ohjeistetaantiedostomuoto

Roadmapit joopakselle, joopakselle plus kotveelle, kustannusarvio tiedonsiirtojen mahdollistamiseksi

Esitys: hyväksytään suunnitelma näillä tarkennuksilla

 1. 6.     Joopas-palvelukonsortion johtoryhmän puheenjohtajuus

Puheenjohtaja ilmoitti jäävänsä kevään aikana pois nykyisestä tehtävästään ja konsortio tarvitsee uuden puheenjohtajan.

Marja-Leena Pétasta esitettiin puheenjohtajaksi.

Esitys: Marja-Leena Pétas valittiin puheenjohtajaksi.

 1. 7.     Muut mahdolliset asiat
 1. 8.     Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätös:  Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Helsingissä 26.9. klo 13.00 – 15.00. Mahdollinen paikka on musiikkitalo.


 

 

 

Anneli Lappalainen

Puheenjohtaja

 

 

 

Kristiina Uolia

Sihteeri

 • No labels

1 Comment

 1. Pöytäkirja liitteenä