Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 103 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

 • Lukurajapintaratkaisun toteutuksesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti Solenovo Oy (27.2.2013)
 • Projektin toimeksiannon taustalla oleva lakiuudistusesitys on annettu eduskunnalle 16.5.2012: käsittelytiedot. Sivistysvaliokunta kuulee esitykseen liittyen vielä eräitä asiantuntijoitaCSC:n lausunnot sivistysvaliokunnalle. UNIFI:n lausunto sivistysvaliokunnalle. Perustuslakivaliokunnan mietintö on valmistunut.  Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedoteRAKETTI-VIRTA-projektin tiedote ja Hallituksen esitys kokonaisuudessaan. (12.2.2013)
 • Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -seminaari 6.2.2013 järjestettiin korkeakoulujen nimeämille RAKETTI-VIRTA-projektin yhteyshenkilöille sekä korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteutuksesta vastaaville henkilöille: Seminaariesitykset ja tallenne tilaisuudesta (7.2.2013)
 • Hankintailmoitus korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon lukurajapintaratkaisun ja sen suorituskykytestauksen suunnittelusta ja toteutuksesta julkaistu Hilmassa (1.2.2013)
 • Eri koulutusasteiden yhteistä opintosuoritusten ja opiskelijatietojen XML-siirtomääritystä määritetään Opetushallituksen kanssa laajentaen korkeakoulujen käytössä olevaa. Lisätietoa ja muuta ajankohtaista: 2012_12_18 Ajankohtaista Synergiaryhmalle (19.12.2012)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje tiedonkeruiden muuttumisesta otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014 sisältää arvion siitä, että määräys tietovarannon tietojen tallentamisen minimitiheydestä olisi kerran kuukaudessa. Kirjeessä luetellaan myös ne opiskeluoikeustyypit, joita korkeakoulut toisivat tietovarantoon tallennusvelvollisuuden lisäksi, jotta erillisiä tiedonkeruita ei tarvitse järjestää. Kirje korkeakouluille (13.12.2012)
 • Korkeakoulujen omat toteutukset alkavat (11.10.2012)
 • Yhteinen tietoarkkitehtuuri eli tietosisältö, tietomalli, koodistot sekä tiedonsiirtomääritykset on koostettu nähtäville: Tietovarannon tiedot (28.9.2012)
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön rajausluonnoksesta annetut Lausunnot (15.9.2012)
 • RAKETTI-VIRTA-projektin käyttämän Adobe Connect -etäkokoushuoneen uusi osoite on https://connect.funet.fi/raketti/ (11.9.2012)
 • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

 
ALUEEN SISÄLTÖ
 • No labels