Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-KOKOA (Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli)

RAKETTI-hankkeen KOKOA-osahanke tuottaa mallin koko korkeakoululaitoksen sekä yksittäisten korkeakoulujen palvelujen kuvaamiseksi ja tietovarantojen hyödyntämiseksi.

Kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet

RAKETTI-KOKOA -osahanke edistää korkeakoulujen välisen toiminnan sujuvuutta tukemalla korkeakoulujen omaa kokonaisarkkitehtuurityötä koulutusohjelmilla ja konsultoinnilla. Osahankkeessa valmistuu kohdearkkitehtuuri- ja korkeakoulu kerrallaan koko korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurikuvaus.

Tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, tietojen ja tietojärjestelmien parempi yhteentoimivuus sekä niiden lisääntyvä yhteistyö tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Uudet järjestelmät, moduulit tai palvelut voidaan suunnitella kokonaisuuteen sopiviksi.

Osahankkeen organisaatio

RAKETTI-KOKOA -osahankkeella ei ole samassa mielessä omaa projektiorganisaatiota kuin esimerkiksi RAKETTI-OPI -hankkeessa.  RAKETTI-KOKOA -osahankkeessa pääasiallinen toimija on koordinaatioryhmä.

Koordinaatioryhmä muodostuu RAKETTI-hankkeen muiden osahankkeiden toimijoista ja sen puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Ilmari Hyvönen OKM:stä. Ryhmä ohjaa kokonaisarkkitehtuurityötä eri osahankeissa sekä erillisiä kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä aliprojekteja. Koordinaatioryhmä varmistaa, että osahankkeet ovat tietoisia toistensa etenemisestä ja sopivat järkevästä työnjaosta kansallisten rakenteiden kehittämisen osalta. Koordinaatioryhmä seuraa myös kansallista kokonaisarkkitehtuurityötä kuten esim. SADe-hankkeen oppijan palvelukokonaisuutta ja ValtIT:n työtä.


Tapani Kella pitämässä esitystä tulosseminaarissa 2012.
(Kuvaajana T:mi Tuukka Troberg.)

Projektit

Korkeakouluissa tehtävää työtä on edistetty kahdella konkreettisella projektilla, käsikirjalla ja pilotilla.

Kokonaisarkkitehtuurin käsikirja
Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa korkeakoulun johdolle työkalun tehdä tietoisia päätöksiä korkeakoulun IT-toiminnan johtamisen suhteen. Tämän työkalun käyttöönottoa tukemaan on RAKETTI-hankkeessa laadittu Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Kokonaisarkkitehtuuripilotti
Pilotissa kehitettiin korkeakouluille soveltuva kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ja testattiin parhaita käytäntöjä kunkin korkeakoulun ajankohtaisten tarpeiden pohjalta. Mukana pilotissa oli kaksitoista korkeakoulua: Lapin korkeakoulukonserni, Tampereen fuusioituneet ammattikorkeakoulut, pääkaupunkiseudun neljän ammattikorkeakoulun yhteistyöverkosto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. KA-pilotin päätösseminaari pidettiin 4.2.2011 Laurea ammattikorkeakoululla, Vantaalla.

IT-BenchMarking korkeakouluille
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ensimmäinen yhteinen IT-BenchMarking -tutkimuksen valmistelutyö käynnistyi tammikuussa 2010. BM-tutkimuksen keskeinen osa on vuosittain tehtävä kysely. Kyselyn tulokset ovat tärkeä osa kokonaisarkkitehtuurityön nykytilan kartoitusta. BM-kyselyssä pyritään keräämään kaikki keskeiset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen IT-toimintoihin liittyvät tiedot. Kysely käynnistyi jälleen maalikuussa 2012. Kyseessä on kansainvälisesti merkittävä tutkimus, jonka tuloksia tullaan käyttämään korkeakoulujen toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Lisätietoa: www.bencheit.info.

  • No labels