Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 112 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

 • Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan syksystä 2014 lähtien yhteishaussa. Tasavallan presidettin on vahvistanut perjantaina 28.6.2013 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamista koskevat lakimuutokset (laki 482/2013, 483/2013 ja 484/2013), jotka tulevat voimaan vuoden 2014 alusta lukien.  Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin on lisätty uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset. Ajantasainen lainsäädäntö: Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki ja  Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä. (28.8.2013)

 • Ohjausryhmä päätti 27.5.2013 kokouksessaan selventää KSHJ:n viivästymisen vaikutusta projektiin. Päätöksen mukaisesti  31.3.2014 on ehdoton takaraja korkeakoulujen tiedonsiirtojen tuotantovalmiudelle.  (4.6.2013) 

 • Ensimmäinen VIRTA -lukurajapintatoteutus on valmistunut ja lukutoimintojen suorituskykytestauksissa 13-14.5. Solenovon kanssa on saavutettu tavoiteltuja tuloksia paremmat arvot. Lopullinen hyväksyntä ratkaisulle tehdään viimeistään 30.9. mennessä. 16.5.2013) 

 • VIRTA projekti etenee alkuperäisessä aikataulussaan KSHJ hankkeen aikataulun viivästymisestä riippumatta. Tavoite on että korkeakoulujen tiedonsiirrot on toteutettu vuoden 2013 aikana, ja testaukselle ja käyttöönotolle jää aikaa keväälle 2014 saakka.(7.5.2013)

 • Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvät toteutukset etenevät suunnitellusti ja viisi korkeakoulua on jo päässyt testivaiheeseen. Yhteenvetoa toteutusten etenemistä voi seurata täältä. (9.4.2013) 

 • Projektissa on tapahtunut henkilömuutoksia: projektipäällikkö Antti Mäki on jäänyt vanhempainvapaalle, ja elokuulle saakka häntä sijaistaa  projektipäällikkö Kirsi Pispa. (4.3.2013) 
 • Tietosuojan ja tietoturvan varmistaminen korkeakoulujen osalta tietovarannon toteutuksissa, tiedote korkeakoulujen nimeämille tietoturvan vastuuhenkilöille (28.2.2013) 
 • Projektin toimeksiannon taustalla oleva lakiuudistusesitys on annettu eduskunnalle 16.5.2012: käsittelytiedot. Sivistysvaliokunta on viikko-ohjelmansa perusteella päättänyt asiantuntijoiden kuulemisen ja siirtyy valmistavaan keskusteluunCSC:n lausunnot sivistysvaliokunnalle. UNIFI:n lausunto sivistysvaliokunnalle. Perustuslakivaliokunnan mietintö on valmistunut.  Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedoteRAKETTI-VIRTA-projektin tiedote ja Hallituksen esitys kokonaisuudessaan. (28.2.2013)
 • Lukurajapintaratkaisun toteutuksesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti Solenovo Oy (27.2.2013)
 • Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -seminaari 6.2.2013 järjestettiin korkeakoulujen nimeämille RAKETTI-VIRTA-projektin yhteyshenkilöille sekä korkeakoulukohtaisen tietointegraation toteutuksesta vastaaville henkilöille: Seminaariesitykset ja tallenne tilaisuudesta (7.2.2013)
 • Hankintailmoitus korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon lukurajapintaratkaisun ja sen suorituskykytestauksen suunnittelusta ja toteutuksesta julkaistu Hilmassa (1.2.2013)
 • Eri koulutusasteiden yhteistä opintosuoritusten ja opiskelijatietojen XML-siirtomääritystä määritetään Opetushallituksen kanssa laajentaen korkeakoulujen käytössä olevaa. Lisätietoa ja muuta ajankohtaista: 2012_12_18 Ajankohtaista Synergiaryhmalle (19.12.2012)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje tiedonkeruiden muuttumisesta otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014 sisältää arvion siitä, että määräys tietovarannon tietojen tallentamisen minimitiheydestä olisi kerran kuukaudessa. Kirjeessä luetellaan myös ne opiskeluoikeustyypit, joita korkeakoulut toisivat tietovarantoon tallennusvelvollisuuden lisäksi, jotta erillisiä tiedonkeruita ei tarvitse järjestää. Kirje korkeakouluille (13.12.2012)
 • Korkeakoulujen omat toteutukset alkavat (11.10.2012)
 • Yhteinen tietoarkkitehtuuri eli tietosisältö, tietomalli, koodistot sekä tiedonsiirtomääritykset on koostettu nähtäville: Tietovarannon tiedot (28.9.2012)
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön rajausluonnoksesta annetut Lausunnot (15.9.2012)
 • RAKETTI-VIRTA-projektin käyttämän Adobe Connect -etäkokoushuoneen uusi osoite on https://connect.funet.fi/raketti/ (11.9.2012)
 • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

 
ALUEEN SISÄLTÖ

 

 

 • No labels