Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilaisuuden ryhmätyöskentelyn tulokset (Kooste: RYHMÄT 1 ja 3-6)

 Tilaisuuden ryhmätyöskentelyn tulokset (RYHMÄ 2)

Tietoja:

RAKETTI-TUTKI järjestää  kick off -tilaisuuden korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimushallinnon alueella.

Aika: Tiistai 14.1.2014 klo 9-15.

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 12

Taustaa:

TUTKI-osahankkeen yhtenä tavoitteena on ollut korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen tutkimushallinnon alueella sekä sitä tukevien rakenteiden kehittäminen. RAKETTI-hanke päättyy maaliskuussa 2014. Tarkoituksena on saada aikaan sen jälkeen  pysyvää, jatkuvaa, kehittyvää ja dynaamista toimintaa, joka vastaa käytännön tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä korkeakoulujen sisällä toimivien tutkimushallinnon eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Asiantuntijayhteistyölle mallina voisi olla esim. opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella toimiva Synergiaryhmä.

OKM on valmistautunut resursoimaan koordinointia yhteistyölle, mikäli se tukee korkeakoulujen tietohallinnon ohjaus- ja työskentelyrakenteiden kokonaisuutta.

Tilaisuuden tavoitteet:

Järjestettävän tilaisuuden tavoitteena on mm.

 • kartoittaa korkeakoulujen tutkimushallinnon piirissä toimivia toimijatahoja ja henkilöitä
 • kuvata tutkimushallinnon alueen korkeakouluyhteistyön nykytila ja visioida sen tulevaisuutta
 • keskustella mahdollisista yhteistyön kohteista ja yhteistyömuodoista (toimijakohtaisesti ja niiden välillä)
 • pohtia, miten yhteistyöverkosto organisoituisi ja pysyisi toiminnassa
 • sopia seuraavasta tapaamisesta

Kenelle?

Tarkoituksena on koota tilaisuuteen tutkimushallinnon tekijöitä mahdollisimman laajasti. Tilaisuus on suunnattu laajasti tutkimushallinnon piiriin kuuluville toimijatahoille korkeakouluissa, mm.

 • tutkimuksen kehittäminen
 • tutkimustietojärjestelmät
 • tutkimuksen tukipalvelut
 • tohtorikoulutus
 • kirjastot ja tutkimusaineistot
 • tutkimuksen infrastruktuurit
Ohjelma

 

9:00-9:30Kahvitarjoilu 

9:30–9:45

Tilaisuuden avaus

Ilkka Niemelä, TUTKI-ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori, Aalto-yliopisto

9:45–9:55

Korkeakouluyhteistyön kehittämisen kokonaisuus RAKETTI-hankkeen jälkeen

Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö

9:55–10:05

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen asiantuntijaverkoston toiminta

Juha-Pekka Pihlajakoski, Oulun ammattikorkeakoulu (etäyhteydellä)

10:05–10:50

Tutkimushallinnon alueella olemassa olevien verkostojen esittelyä:

Finn-ARMA - yliopistojen tutkimuspalvelujen yhteistyöverkosto

SYN - Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

TUTKI-tietomallityöryhmä

Yliopistojen tutkijakoulujen verkosto

Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto

 

Jaana Backman, Itä-Suomen yliopisto

Susanna Parikka, Lapin yliopisto

Aija Kaitera, Helsingin yliopisto

Anu Liikanen, Itä-Suomen yliopisto

Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu

10:50-11:00Ryhmätöiden ohjeistus 
11:00–12:00

Lounas (omakustanteinen)

 

12:00–13:00

Ryhmätyöskentelyä

(Salit 12, 15 ja 16)

 

13:00–13:30

Kahvitarjoilu 
13:30-15:00Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu 
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä 3.1.2014 mennessä. Myös etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan.

Etäosallistuminen 

Seminaariesitysten kuunteleminen on mahdollista Adobe Connect -yhteydellä: https://connect.funet.fi/rakettitutki/. Ryhmätyöskentelyyn ei kuitenkaan voi osallistua etänä.

 • No labels

4 Comments

 1. Anonymous

  Mihin mennessä tulee ilmoittautua?

  1. Ilmoittautumiset 3.1.2014 mennessä.

 2. Anonymous

  Hei!

  Tuleeko osallistujille jokin vahvistus tilaisuudesta?

  1. Hei, ilmeisesti vahvistusta ei ollut tullutkaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lähetin kaikille ilmoittautuneille viestin.