Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 115 Next »

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

 • Virran tietoturva-auditointi toteutumassa huhtikuun alussa (alustavasti 1.-4.4.2014)
 • Korkeakoulujen siirto tuotantokäyttöön etenee vahvasti Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvien toteutusten tilanne (17.3.2014)
 • Petri Sane aloittanut Virta-projektin projektipäällikkönä (1.3.2014)
 • Mariikka Kekäläinen aloittanut Virta-projektin projektikoordinaattorina vuoden 2014 alusta
 • OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluista vuoden 2013 tiedoista: Tiedonkeruun kasikirjat sekä kirje Tiedonkeruiden muuttuminen otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014 (1.12.2013)
 • 6.9.2013 on päivitetty koodistot- ja tyypit-skeemat versioon 1.05.1. Päivitetyt tiedostot löytyvät tutusta paikasta osoitteesta ja sen lapsisivuista: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tiedonsiirtomaaritykset+korkeakouluille
 • 30.8.2013 on avattu VIRTA-testiympäristö osoitteessa: virtawstesti.csc.fi. Palvelu on avoin kaikille Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ws-lukurajapintaa testattavaksi tarvitseville tahoille. Lisätietoja: virta (at) csc.fi
 • Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan syksystä 2014 lähtien yhteishaussa. Tasavallan presidettin on vahvistanut perjantaina 28.6.2013 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamista koskevat lakimuutokset (laki 482/2013, 483/2013 ja 484/2013), jotka tulevat voimaan vuoden 2014 alusta lukien.  Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin on lisätty uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset. Ajantasainen lainsäädäntö: Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki ja  Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä. (28.8.2013)

 • Ohjausryhmä päätti 27.5.2013 kokouksessaan selventää KSHJ:n viivästymisen vaikutusta projektiin. Päätöksen mukaisesti  31.3.2014 on ehdoton takaraja korkeakoulujen tiedonsiirtojen tuotantovalmiudelle.  (4.6.2013) 

 • Ensimmäinen VIRTA -lukurajapintatoteutus on valmistunut ja lukutoimintojen suorituskykytestauksissa 13-14.5. Solenovon kanssa on saavutettu tavoiteltuja tuloksia paremmat arvot. Lopullinen hyväksyntä ratkaisulle tehdään viimeistään 30.9. mennessä. 16.5.2013) 

 • VIRTA projekti etenee alkuperäisessä aikataulussaan KSHJ hankkeen aikataulun viivästymisestä riippumatta. Tavoite on että korkeakoulujen tiedonsiirrot on toteutettu vuoden 2013 aikana, ja testaukselle ja käyttöönotolle jää aikaa keväälle 2014 saakka.(7.5.2013)

 • Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvät toteutukset etenevät suunnitellusti ja viisi korkeakoulua on jo päässyt testivaiheeseen. Yhteenvetoa toteutusten etenemistä voi seurata täältä. (9.4.2013) 

 

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 

Recently Updated

 
ALUEEN SISÄLTÖ

 

 

 • No labels