Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RAKETTI-hankkeen TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen huomioiden kunkin korkeakoulun omien ja korkeakoulujen välisten tarpeiden ohella myös OKM:n tekemä viranomaistiedon keräys. TUTKI-osahanke vastaa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallisuuden kehittämisestä ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kehitysprojektien valmistelun tukemisesta ja seurannasta tutkimuksen ja tutkimushallinnon näkökulmasta.

RAKETTI-hanke ja TUTKI-osahanke päättyivät maaliskuussa 2014.

Yhteenveto TUTKI-osahankkeen tuloksista:
  • No labels