Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

RAKETTI-TUTKI-osahanke

RAKETTI-hankkeen TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen huomioiden kunkin korkeakoulun omien ja korkeakoulujen välisten tarpeiden ohella myös OKM:n tekemä viranomaistiedon keräys. TUTKI-osahanke vastaa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallisuuden kehittämisestä ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kehitysprojektien valmistelun tukemisesta ja seurannasta tutkimuksen ja tutkimushallinnon näkökulmasta.

RAKETTI-hanke ja TUTKI-osahanke päättyvät maaliskuussa 2014.

Yhteenveto TUTKI-osahankkeen tuloksista:

 

 

 


 

  • No labels