Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TUHA-koordinaatioryhmä on käynnistänyt verkoston alaisuuteen seitsemän alaryhmää. Ryhmille nimetyt puheenjohtajat kutsuvat ryhmät koolle viimeistään elokuussa 2014. Lisäksi verkoston rinnalla toimii viisi jo olemassa olevaa yhteistyöverkostoa.

TUHA-verkoston piirissä toimivat verkostot/työryhmät:

1. Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu

Puheenjohtaja: Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto

2. Tutkimuksen arviointi

Puheenjohtaja: Laura Himanen, Tampereen teknillinen yliopisto

3. Korkeakoulujen välinen tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö

Puheenjohtaja: Marko Peura, Helsingin yliopisto

4. Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen viitearkkitehtuurityö

Puheenjohtaja: Anne Sunikka, Aalto yliopisto

5. Tutkimuksen ja tutkimushallinnon alueen tietomallityö

Puheenjohtaja: Leena Huiku, Aalto-yliopisto

6. Julkaisutiedonkeruu

Puheenjohtaja: Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto

7. Tutkimusaineistot

Puheenjohtaja: Eeva Nyrövaara, Helsingin yliopisto

8. Kansallinen ORCID-yhteistyöryhmä

Puheenjohtaja: Aija Kaitera, Helsingin yliopisto

9. Julkaisumetriikka

Puheenjotaja: Eva Isaksson, Helsingin yliopisto

 

TUHA-verkoston rinnalla toimivat muut verkostot:

10. Finn-ARMA - Finnish Association of Research Managers and Advisors

Puheenjohtaja: Jaana Backman, Itä-Suomen yliopisto

TUHA-verkoston edustaja Floora Ruokonen, Helsingin yliopisto

11. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN)

Puheenjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto

TUHA-verkoston edustaja Anne Lehto, Tritonia

12. Tohtorikoulutusverkosto

Puheenjohtaja: Anneli Ahvenniemi, Aalto yliopisto

13. Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto

TUHA-verkoston edustaja Anne Kärki, SAMK

14. Finnovation Champions -verkosto

Yhteyshenkilö: avoinna